RS 002 F. 152 НОВОСАДСКА ИСПОСТАВА I СТЕПЕНЕ ШКОЛСКЕ УПРАВЕ

Назив:     НОВОСАДСКА ИСПОСТАВА I СТЕПЕНЕ ШКОЛСКЕ УПРАВЕ
Сигнатура:     RS 002 F. 152
Ниво описа:     ФОНД
Седиште:     НОВИ САД
Распон грађе:     1941-1944
Датуми постојања творца:     1941-1944
Обим и носач записа јединице описа:     метара: 0,11, кутија: 1
Назив/Име ствараоца(лаца):     Újvidéki I. fokú tanügyigazgatási kirendeltség
Историјат фонда/збирке:     До преузимања у Архив Војводине, грађа фонда се налазила у згради Извршног већа Војводине (данас Владе Војводине). “Бановина” пре II. светског рата, односно седиште Краљевске банске управе Дунавске бановине, 1941. године постаје дом органа окупаторских власти. Па тако је и Првостепена школска управа радила у овој згради до ослобођења.
Преузимање грађе:     Грађа фонда је преузета из зграде Извршног већа НС АПВ (данас Владе Војводине) приликом пресељења Архива из Новог Сада у Сремске Карловце 1956. године.
Оквир и садржај:     Упис ученика, распоред учитељског кадра у основним школама на надлежној територији; начин уписа и уписнине; школске евиденције и обавеза коришћења мађарског језика; набавка инвентара и наставних средстава; наименовање и премештаји учитеља; списак учитеља и свих основних школа на надлежном подручју; предлози буџета појединих школа; питања школовања колониста из Буковине; персонални листови учитеља.
Допуне:     Допуне се не очекују.
Систем сређивања:     У Архиву је извршено регистратурско сређивање, односно списи су одложени хронолошки по бројевима деловодног протокола.
Услови доступности:     Слободан приступ уз поштовање одредаба Закона о културним добрима Републике Србије из 1994. године.
Услови објављивања или умножавања:     Одлука Архива.
Језик и писмо архивске грађе:     мађарски (латиница)
Физичке особине и технички захтеви:     Архивска грађа је на папиру.
Информативна средства:     Сумарни инвентар
Историјска белешка
Водич кроз архивске фондове. Архив Војводине I I, Нови Сад, 1991.
Постојање и место чувања копија:     Нема копија.
Сродне јединице описа:     RS 002 F. 151 ДРУГОСТЕПЕНА ШКОЛСКА УПРАВА, ИСПОСТАВА НОВИ САД (ФОНД)
RS 002 F. 203 ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ И КУЛТУРУ (ФОНД)
RS 002 F. 149 КОМАНДА ОДЕЉЕЊА ВОЈНЕ УПРАВЕ ЈУЖНЕ АРМИЈЕ (ФОНД)

 

Scroll to Top