RS 002 F. 154 МАЂАРСКИ КРАЉЕВСКИ ХИДРОТЕХНИЧКИ УРЕД

Назив:     МАЂАРСКИ КРАЉЕВСКИ ХИДРОТЕХНИЧКИ УРЕД
Сигнатура:     RS 002 F. 154
Ниво описа:     ФОНД
Седиште:     НОВИ САД
Распон грађе:     1924-1944
Датуми постојања творца:     1941-1944
Обим и носач записа јединице описа:     метара: 1,8, кутија: 15
Назив/Име ствараоца(лаца):     Мађарски краљевски хидротехнички уред
Преузимање грађе:     Фонд је преузет приликом пресељења Архива из зграде Извршног већа НС АПВ (данас Владе Војводине) у зграде “Патријаршије” и “Магистрата” у Сремским Карловцима 1956. године.
Оквир и садржај:     Задаци и организовање послова Хидротехничког уреда; обележавање пловних путева, регулација новосадског зимског пристаништа; проблеми одвођења унутарњих вода, мере за заштиту од поплаве; набавка средстава за хидротехничке радове; изградња насипа код Бачког Новог Села; водостај; одржавање хидротехничких објеката; водне задруге; хидрограђевински објекти на територији за коју је био надлежан Хидротехнички уред; и др.
Допуне:     Допуне се не очекују.
Систем сређивања:     У Архиву је извршено регистратурско сређивање по тематском принципу – како је грађа формирана и у регистратури. Има укупно 54 (+2) тематске целине односно серије докумената.
Услови доступности:     Слободан приступ уз поштовање одредаба Закона о културним добрима Републике Србије из 1994. године.
Услови објављивања или умножавања:     Одлука Архива.
Језик и писмо архивске грађе:     мађарски (латиница)
Физичке особине и технички захтеви:     Архивска грађа је на папиру.
Информативна средства:     Сумарни инвентар
Историјска белешка
Водич кроз архивске фондове. Архив Војводине I I, Нови Сад, 1991.
Постојање и место чувања копија:     Нема копија.
Сродне јединице описа:     RS 002 F. 123 НОВОСАДСКА ЗАДРУГА ЗА ЗАШТИТУ ОД ПОПЛАВЕ, ИСУШЕЊЕ И НАВОДЊАВАЊЕ (ФОНД)
RS 002 F. 37 НОВОСАДСКО – ТИТЕЛСКА ЗАДРУГА ЗА ОДБРАНУ ОД ПОПЛАВE И РЕГУЛИСАЊЕ УНУТРАШЊИХ ВОДА (ФОНД)
RS 002 F. 41 БОГОЈЕВО – ВАЈСКА – ЖИВСКА ВОДНА ЗАДРУГА (ФОНД)
RS 002 F. 55 АПАТИН – СОНЋАНСКА ЗАДРУГА ЗА ЗАШТИТУ ОД ПОПЛАВЕ (ФОНД)
RS 002 F. 73 ЧИБСКО – БЕГЕЧКА ЗАДРУГА ЗА ЗАШТИТУ ОД ПОПЛАВЕ И ОДВОЂЕЊЕ УНУТРАШЊИХ ВОДА (ФОНД)

 

Scroll to Top