RS 002 F. 153 МАЂАРСКИ КРАЉЕВСКИ ОКРУЖНИ ПРИВРЕДНИ ИНСПЕКТОР

Назив:     МАЂАРСКИ КРАЉЕВСКИ ОКРУЖНИ ПРИВРЕДНИ ИНСПЕКТОР
Сигнатура:     RS 002 F. 153
Ниво описа:     ФОНД
Седиште:     НОВИ САД
Распон грађе:     1941-1944 ([1898] )
Датуми постојања творца:     1941-1944
Обим и носач записа јединице описа:     метара: 0,72, кутија: 6
Назив/Име ствараоца(лаца):     Magyar Királyi kerületi iparfelügyelő
Преузимање грађе:     Нема података о пријему фонда у Архив.
Оквир и садржај:     Ревизија и тестирање парних котлова, преглед фабрика и постројења и отклањање недостатака, давање сагласности за доградњу и преруђење индустријских објеката, заштита на раду, и др.
Допуне:     Допуне се не очекују.
Систем сређивања:     Архивска грађа је сређена по тематским групама. Будући да је грађа на мађарском језику, вршено је исписивање описа на кошуљицу. За поједине тематске групе израђени су пописи предмета, који се налазе на крају сумарног инвентара.
Предсписи фонда: граничне године предсписа уписане су у угласту заграду распона архивске грађе фонда. То је архивска грађа која се налази у фонду, није настала радом творца фонда, али ју је творац користио у свом раду (углавном министарски расписи).
Услови доступности:     Слободан приступ уз поштовање одредаба Закона о културним добрима Републике Србије из 1994. године.
Услови објављивања или умножавања:     Одлука Архива.
Језик и писмо архивске грађе:     мађарски (латиница)
Физичке особине и технички захтеви:     Архивска грађа је на папиру.
Информативна средства:     Сумарни инвентар
Историјска белешка
Водич кроз архивске фондове. Архив Војводине I I, Нови Сад, 1991.
Постојање и место чувања копија:     Нема копија.
Сродне јединице описа:     RS 002 F. 109 ИНСПЕКЦИЈА ПАРНИХ КОТЛОВА (ФОНД)
RS 002 F. 466 ИНСПЕКЦИЈА ПАРНИХ КОТЛОВА (ФОНД)
RS 002 F. 96 ОБЛАСНА ИНСПЕКЦИЈА РАДА (ФОНД)

 

Scroll to Top