RS 002 F. 155 ИНТЕРРЕСОРНА КОМИСИЈА

Назив:     ИНТЕРРЕСОРНА КОМИСИЈА
Сигнатура:     RS 002 F. 155
Ниво описа:     ФОНД
Седиште:     НОВИ САД
Распон грађе:     1941-1944
Датуми постојања творца:     1941-1944
Обим и носач записа јединице описа:     метара: 1,86, књига: 3, кутија: 15
Назив/Име ствараоца(лаца):     Tárcaközi bizottság
Историјат фонда/збирке:     До преузимања у Архив Војводине, грађа фонда се налазила у згради Извршног већа Војводине (данас Владе Војводине). “Бановина” пре II. светског рата, односно седиште Краљевске банске управе Дунавске бановине, 1941. године постаје дом органа окупаторских власти. Па тако је и Интерресорна комисија радила у овој згради до ослобођења.
Преузимање грађе:     Пријем архивске грађе је заведен у књизи улазног инвентара Архива Војводине под редним бројем 77, без датума, у количини од 10 фасцикли, у несређеном стању.
Оквир и садржај:     Евиденције аката; књига евиденција о стању задужења уплата код Завода за заштиту од града Дунавске бановине; Бановинска имовина; регулисање зајмова и потраживања Дунавске бановине; пријаве бановинске имовине по срезовима; покретнине Дунавске бановине; имовина бановинске Штедионице; катастарски поседовни листови Бановине; бановински чиновници; рад Интерресорне комисије за 1941, 1942. и 1943. годину.
Допуне:     Допуне се не очекују.
Систем сређивања:     У Архиву је извршено регистратурско сређивање, односно списи су одложени хронолошки по бројевима деловодног протокола.
Услови доступности:     Слободан приступ уз поштовање одредаба Закона о културним добрима Републике Србије из 1994. године.
Услови објављивања или умножавања:     Одлука Архива.
Језик и писмо архивске грађе:     мађарски (латиница)
Физичке особине и технички захтеви:     Архивска грађа је на папиру.
Информативна средства:     Сумарни инвентар
Историјска белешка
Водич кроз архивске фондове. Архив Војводине I I, Нови Сад, 1991.
Постојање и место чувања копија:     Нема копија.
Сродне јединице описа:     RS 002 F. 126 КРАЉЕВСКА БАНСКА УПРАВА ДУНАВСКЕ БАНОВИНЕ (ФОНД)

 

Scroll to Top