RS 002 F. 171 ВОЈНА ОБЛАСТ ЗА БАЧКУ И БАРАЊУ

Назив:     ВОЈНА ОБЛАСТ ЗА БАЧКУ И БАРАЊУ
Сигнатура:     RS 002 F. 171
Ниво описа:     ФОНД
Седиште:     НОВИ САД
Распон грађе:     1944-1945
Датуми постојања творца:     1944-1945
Обим и носач записа јединице описа:     метара: 1,67, књига: 6, кутија: 14
Назив/Име ствараоца(лаца):     Војна област за Бачку и Барању
Преузимање грађе:     Не постоје прецизни подаци о томе када је извршено прво преузимање грађе овог фонда у Архив Војводине. Друго преузимање је извршено 2004. године (број примопредајног записника 031.5-9/7-04, број Улазног инвентара 354) од Јавног предузећа “Национални парк Фрушка Гора” када је преузето 0,03 метара грађе која припада овом фонду.
Оквир и садржај:     Архивска грађа фонда садржи документе о оснивању Војне области и њеној организацији, обезбеђењу кадрова и средстава за рад, мобилизацији људства и снабдевању војске, организовању привредног, просветног, културног и целокупног живота на подручју области.
Допуне:     Не очекују се допуне.
Систем сређивања:     Грађа овог фонда је једним делом сређена у оквиру одсека према бројевима деловодног протокола, по систему који је вођен у регистратури, док су за мањи део грађе формиране архивске јединице (предмети).
Услови доступности:     Слободан приступ уз поштовање одредаба Закона о културним добрима РС, 1994.
Услови објављивања или умножавања:     Одлука Архива.
Језик и писмо архивске грађе:     српски (ћирилица), српски (латиница)
Физичке особине и технички захтеви:     Архивска грађа је на папиру.
Информативна средства:     Сумарни инвентар
Историјска белешка
Водич кроз архивске фондове. Архив Војводине I, Сремски Карловци, 1977.
Водич кроз архивске фондове. Архив Војводине I I I, Нови Сад, 1992.
Постојање и место чувања копија:     Нема копија.
Сродне јединице описа:     RS 002 F. 169 ГЛАВНИ НАРОДНООСЛОБОДИЛАЧКИ ОДБОР ВОЈВОДИНЕ (ФОНД)
RS 002 F. 172 ВОЈНА ОБЛАСТ ЗА БАНАТ (ФОНД)
RS 002 F. 170 ВОЈНА УПРАВА ЗА БАНАТ, БАЧКУ И БАРАЊУ (ФОНД)

 

Scroll to Top