RS 002 F. 174 ОДЕЉЕЊЕ ЗА ТРГОВИНУ, ИНДУСТРИЈУ И ЗАНАТСТВО ГЛАВНОГ НАРОДНООСЛОБОДИЛАЧКОГ ОДБОРА ВОЈВОДИНЕ

Назив:     ОДЕЉЕЊЕ ЗА ТРГОВИНУ, ИНДУСТРИЈУ И ЗАНАТСТВО ГЛАВНОГ НАРОДНООСЛОБОДИЛАЧКОГ ОДБОРА ВОЈВОДИНЕ
Сигнатура:     RS 002 F. 174
Ниво описа:     ФОНД
Седиште:     НОВИ САД
Распон грађе:     1945-1945
Датуми постојања творца:     1945-1945
Обим и носач записа јединице описа:     метара: 0,88, књига: 4, кутија: 6
Назив/Име ствараоца(лаца):     Одељење за трговину, индустрију и занатство Главног народноослободилачког одбора Војводине
Преузимање грађе:     Пријем регистратурског материјала творца фонда је у Улазном инвентару Архива Војводине заведен под бројем 60, али без података о имаоцу грађе, датуму пријема и броју записника о примопредаји. Претпоставља се да је материјал примљен од Извршног већа Народне скупштине АП Војводине.
Оквир и садржај:     У грађи се могу наћи подаци о трговачком промету на територији Војводине, организовању угоститељства, о прописима за рад трговачких радњи, о организацији школа и курсева за поједине занатске струке, о планирању индустријске производње, о регулисању рада струковних комора, о проблемима око снабдевања становништва храном и др.
Допуне:     Не очекују се допуне.
Систем сређивања:     Грађа фонда је сређена по годинама и бројевима деловодног протокола.
Услови доступности:     Слободан приступ уз поштовање одредаба Закона о културним добрима РС, 1994.
Услови објављивања или умножавања:     Одлука Архива.
Језик и писмо архивске грађе:     српски (ћирилица), српски (латиница)
Физичке особине и технички захтеви:     Архивска грађа је на папиру.
Информативна средства:     Сумарни инвентар
Историјска белешка
Архивски фондови и збирке у архивима и архивским одељењима у СФРЈ, САП Војводина, Сремски Карловци, 1977. 29-80.
Водич кроз архивске фондове. Архив Војводине I I I, Нови Сад, 1992.
Постојање и место чувања копија:     Нема копија.
Сродне јединице описа:     RS 002 F. 169 ГЛАВНИ НАРОДНООСЛОБОДИЛАЧКИ ОДБОР ВОЈВОДИНЕ (ФОНД)
RS 002 F. 186 ПОВЕРЕНИШТВО ЗА ТРГОВИНУ И СНАБДЕВАЊЕ ГЛАВНОГ ИЗВРШНОГ ОДБОРА НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ (ФОНД)
RS 002 F. 195 ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ИНДУСТРИЈУ И ЗАНАТСТВО ИЗВРШНОГ ВЕЋА НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ (ФОНД)

 

Scroll to Top