RS 002 F. 175 КОМИСИЈА ЗА СЕТВУ ВОЈВОДИНЕ

Назив:     КОМИСИЈА ЗА СЕТВУ ВОЈВОДИНЕ
Сигнатура:     RS 002 F. 175
Ниво описа:     ФОНД
Седиште:     НОВИ САД
Распон грађе:     1945-1947
Датуми постојања творца:     1945-1945
Обим и носач записа јединице описа:     метара: 0,50, књига: 3, кутија: 4
Назив/Име ствараоца(лаца):     Комисија за сетву Војводине
Преузимање грађе:     Регистратурски материјал настао радом Комисије за сетву Војводине, Нови Сад након њеног укидања преузела је Главна пољопривредна комисија за Војводину. Централна писарница органа ИВ НС АПВ предала је Архиву Војводине 1964. године ( Записник о примопредаји: 01-169/1964)
регистратурски материјал настао радом Комисије за сетву Војводине, Нови Сад заједно са регистратурским материјалом Главне пољопривредне комисије за Војводину и новчаним докумнтима насталим радом реонских управа народних пољопривредних добара са подручја Војводине. Регистратурски материјал приликом пријема био је већим делом у несређеном стању. У књизи улазног инвентара Архива Војводине овај пријем је заведен под редним бројем 92.
Оквир и садржај:     Архивску грађу фонда чине: акта везана за послове руковођења и контролу радова око сетве; наређења, објашњења и упутства виших органа Комисији и Комисије месним и среским комисијама; постављења, премештаји и отпуштања стручног особља на народним пољопривредним добрима; издавање у закуп земље народних пољопривредних добара; старање о оспособљавању месних пољопривредних комисија; доношење правилника и других нормативних аката за регулисање и унапређивање пољопривредне производње; преузимање и обрада земљишта експроприсаног од лица немачке народности и секвестрираног земељишта власника који су страдали за време окупације и др.
Допуне:     Допуне се не очекују.
Систем сређивања:     Фонд Ф.175 је сређен регистратурски по принципу порвенијенције. Архивска грађа је устројена хронолошки по годинама и бројевима деловодног протокола. Део архивске грађе без деловодне ознаке је пренет у фонд Главне пољопривредне комисије и сређен је по тематским групама или серијама докумената започетих радом Комисије за сетву, а настављених радом Главне пољопривредне комисије, те се као логичка целина нису могли раздвојити.
Услови доступности:     Слободан приступ уз поштовање одредаба Закона о културним добрима РС, 1994.
Услови објављивања или умножавања:     Одлуком Архива.
Језик и писмо архивске грађе:     српски (ћирилица), српски (латиница)
Физичке особине и технички захтеви:     Архивска грађа је на папиру.
Информативна средства:     Сумарни инвентар
Историјска белешка
Архивски фондови и збирке у архивима и архивским одељењима у СФРЈ, САП Војводина, Сремски Карловци, 1977. 29-80.
Водич кроз архивске фондове. Архив Војводине I I I, Нови Сад, 1992.
Постојање и место чувања копија:     Нема копија.
Сродне јединице описа:     RS 002 F. 178 УПРАВА НАРОДНИХ ДОБАРА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ (ФОНД)
RS 002 F. 180 ГЛАВНА ПОЉОПРИВРЕДНА КОМИСИЈА ЗА ВОЈВОДИНУ (ФОНД)
Scroll to Top