RS 002 F. 177 СУД ЗА СУЂЕЊЕ ЗЛОЧИНА И ПРЕСТУПА ПРОТИВ НАЦИОНАЛНЕ ЧАСТИ НАРОДА ВОЈВОДИНА

Назив:     СУД ЗА СУЂЕЊЕ ЗЛОЧИНА И ПРЕСТУПА ПРОТИВ НАЦИОНАЛНЕ ЧАСТИ НАРОДА ВОЈВОДИНА
Сигнатура:     RS 002 F. 177
Ниво описа:     ФОНД
Седиште:     НОВИ САД
Распон грађе:     1945-1945
Датуми постојања творца:     1945-1945
Обим и носач записа јединице описа:     метара: 0,13, књига: 3, кутија: 1
Назив/Име ствараоца(лаца):     Суд за суђење злочина и преступа против националне части народа Војводине
Преузимање грађе:     Архив Војводине преузео је малу количину архивске грађе и регистратурског материјала настале радом Суда за суђење злочина и преступа против националне части народа Војводине али у улазном инвентару Архива Војводине није уписано када је грађа преузета и од кога. Према подацима из историјата архивског фонда, по укидању Суда 1945. године сви свршени и несвршени предмети предати окружним народним судовима територијално надлежним за поједине предмете, стога се предпоставља да су архивска грађа и регистратурски материјал настали радом Суда примљени у Архив Војводине заједно са грађом Окружног суда у Новом Саду. Грађа Окружног суда у Новом Саду је преузета 31. марта 1961. године (улазни инвентар Архива Војводине бр. 02-149) и 6. октобра 1962. године (улазни инвентар Архива Војводине бр. 01-268) и тада је констатовано да се у оквиру преузете архивске грађе налази више судских фондова, међу којима и списи фонда Ф. 177, стога се предпоставља да се део списа налази и даље у другим окружним судовима на подручју АП ВОјводине.
Оквир и садржај:     Архивска грађа фонда садржи књиге евиденције; извештаје о оснивању, организацији и раду Већа суда за суђење злочина и преступа против националне части народа Војводине; одлуке Председништва ГНООВ-а о избору судија и постављању службеника; пресуде Суда за суђење злочина и преступа против националне части народа Војводине-Нови Сад, пресуде Суда за суђење злочина и преступа против српске националне части народа Војводине за Банат-Петровград, пресуде Суда за суђење злочина и преступа против српске националне части народа Војводине за Срем-Сремска Митровица и пресуде Суда за суђење злочина и преступа против српске националне части народа Војводине-Београд. Архивска грађа између осталог садржи и оптужнице против глумице Живане-Жанке Стокић и књижевника Симе Пандуровића; платне спискове; записнике и друга акта о примопредаји несвршених предмета окружним судовима; акта о примопредаји канцеларијског инвентара; списе са подацима о требовању кредита за личне и материјалне издатке, персонална документа и друго.
Допуне:     Очекују се накнадне допуне.
Систем сређивања:     Архивска грађа фонд делом је сређена регистратурски по принципу провенијенције, по већима суда (Нови Сад, Петровград, Сремска Митровица) и у оквиру већа хронолошки по бројевима судских уписника, док су за део грађе формиране две тематске групе (серије): пресуде Суда за суђење злочина и преступа против националне части народа Војводине-Београд и платни спискови.
Услови доступности:     Слободан приступ уз поштовање одредаба Закона о културним добрима РС, 1994.
Услови објављивања или умножавања:     Одлуком Архива.
Језик и писмо архивске грађе:     српски (ћирилица)
Физичке особине и технички захтеви:     Архивска грађа је на папиру.
Информативна средства:     Сумарни инвентар
Историјска белешка
Аналитички инвентар
Архивски фондови и збирке у архивима и архивским одељењима у СФРЈ, САП Војводина, Сремски Карловци, 1977. 29-80.
Водич кроз архивске фондове. Архив Војводине I I I, Нови Сад, 1992.
Постојање и место чувања копија:     Нема копија.
Сродне јединице описа:     RS 002 F. 169 ГЛАВНИ НАРОДНООСЛОБОДИЛАЧКИ ОДБОР ВОЈВОДИНЕ (ФОНД)
RS 002 F. 183 КОМИСИЈА ЗА УТВРЂИВАЊЕ ЗЛОЧИНА ОКУПАТОРА И ЊИХОВИХ ПОМАГАЧА У ВОЈВОДИНИ (ФОНД)

 

Scroll to Top