RS 002 F. 180 ГЛАВНА ПОЉОПРИВРЕДНА КОМИСИЈА ЗА ВОЈВОДИНУ

Назив:     ГЛАВНА ПОЉОПРИВРЕДНА КОМИСИЈА ЗА ВОЈВОДИНУ
Сигнатура:     RS 002 F. 180
Ниво описа:     ФОНД
Седиште:     НОВИ САД
Распон грађе:     1945-1947
Датуми постојања творца:     1945-1947
Обим и носач записа јединице описа:     метара: 7,09, књига: 26, кутија: 57
Назив/Име ствараоца(лаца):     Главна пољопривредна комисија за Војводину
Преузимање грађе:     Централна писарница органа ИВ НС АПВ предала је Архиву Војводине 1964. године (Записник о примопредаји: 01-169/1964), архивску грађу насталу радом Главне пољопривредне комисије за Војводину, Нови Сад. Архивска грађа је примљена у несређеном стању. У књизи улазног инвентара Архива Војводине овај пријем је заведен под редним бројем 92.
Оквир и садржај:     Архивску грађу фонда чине: нормативна акта; искази о извршеним пољопривредним радовима, приносима у сетви, наплати закупнине за издато земљиште; подаци о бројном стању и расходовању стоке; преписка из области руковођења пољопривредном производњом на земљишту Комисије; предрачуни прихода и расхода, завршни рачуни; подаци о роби издатој за ЈНА, Црвену армију и Бугарску војску; документа о предаји земљишта, кућа, покућства, инвентара и хране колонистима; искази о стању и расподели фондова земљишта, стамбених и пољопривредних зграда, пољопривредног инвентара, стоке, покућства, семена и хране; подаци о напуштеним кућама и интересентима за исте; документација о ликвидацији месних и реонских УНПД; службенички листови, радничке књижице, преписка у вези персоналних питања; књиге евиденције; индекс закона, уредаба, правилника, образаца и важних расписа, објашњења и тумачења; матична књига службеника Комисије реонских и месних УНПД на подручју Војводине и др.
Допуне:     Допуне се не очекују.
Систем сређивања:     Фонд Ф.180 је делом сређен регистратурски по принципу провеније, а делом по принципу слободне провенијенције, тематски. Део архивске грађе је устојен хронолошки по годинама и бројевима деловодног протокола. За део архивске грађе која није имала своју деловодну ознаку , формиране су тематске гупе (серије). Формирано је 118 архиских јединица (предмета) и израђен је аналитички ивентар.
Услови доступности:     Слободан приступ уз поштовање одредаба Закона о културним добрима РС, 1994.
Услови објављивања или умножавања:     Одлуком Архива.
Језик и писмо архивске грађе:     српски (ћирилица), српски (латиница)
Физичке особине и технички захтеви:     Архивска грађа је на папиру.
Информативна средства:     Сумарни инвентар
Историјска белешка
Аналитички инвентар
Геогрефски регистар
Архивски фондови и збирке у архивима и архивским одељењима у СФРЈ, САП Војводина, Сремски Карловци, 1977. 29-80.
Водич кроз архивске фондове. Архив Војводине I I I, Нови Сад, 1992.
Постојање и место чувања копија:     Нема копија.
Сродне јединице описа:     RS 002 F. 150 МАЂАРСКО КРАЉЕВСКО МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ, ИСПОСТАВА ЗА АГРАРНУ ПОЛИТИКУ ЈУЖНИХ КРАЈЕВА (ФОНД)
RS 002 F. 175 КОМИСИЈА ЗА СЕТВУ ВОЈВОДИНЕ (ФОНД)
RS 002 F. 201 ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ (ФОНД)
RS 002 F. 184 ГЛАВНА КОМИСИЈА ЗА НАСЕЉАВАЊЕ БОРАЦА У ВОЈВОДИНИ (ФОНД)
RS 002 F. 221 ГЛАВНА УПРАВА ЗА ОБРАДУ ЗЕМЉИШТА НОВИХ НАСЕЉА (ФОНД)

 

Scroll to Top