RS 002 F. 179 ДИРЕКЦИЈА ЗА ДРЖАВНЕ СТАМБЕНЕ ЗГРАДЕ У ВОЈВОДИНИ

Назив:     ДИРЕКЦИЈА ЗА ДРЖАВНЕ СТАМБЕНЕ ЗГРАДЕ У ВОЈВОДИНИ
Сигнатура:     RS 002 F. 179
Ниво описа:     ФОНД
Седиште:     НОВИ САД
Распон грађе:     1945-1946
Датуми постојања творца:     1945-1946
Обим и носач записа јединице описа:     метара: 1,01, књига: 3, кутија: 8
Назив/Име ствараоца(лаца):     Дирекција за државне стамбене зграде у Војводини
Преузимање грађе:     Архивску грађу насталу радом Дирекције за државне стамбене зграде у Војводини, Нови Сад преузео је Архив Војводине од Писарнице Извршног већа НС АПВ 1964. године (Записник о примопредаји: 01 – 169/1964), заједно са регистратурским материјалом других покрајинских органа и установа насталих у периоду 1945 – 1954. године. Према подацима из радног картона фонда преузето је 12 свежњева и 2 књиге. У књизи улазног инвентара Архива Војводине овај пријем је заведен под редним бројем 92.
Оквир и садржај:     Архивску грађу фонда Ф.179 чине: одлуке, правилници, уговори; евиденције о станбеном фонду у Војводини; записници о примопредаји државних станбених зграда између Дирекције и месних народних одбора; финансијска документација; списи о поправкама зграда и мерама за њихово одржавање и др.
Допуне:     Допуне се не очекују.
Систем сређивања:     Фонд Ф.179 је сређен регистратурски по принципу провенијенције. Архивска грађа је устројена хронолошки по годинама и бројевима деловодног протокола. За део архивске грађе која није имала своју деловодну ознаку формиране су тематске групе (серије).
Услови доступности:     Слободан приступ уз поштовање одредаба Закона о културним добрима РС, 1994.
Услови објављивања или умножавања:     Одлуком Архива.
Језик и писмо архивске грађе:     српски (ћирилица), српски (латиница)
Физичке особине и технички захтеви:     Архивска грађа је на папиру.
Информативна средства:     Сумарни инвентар
Историјска белешка
Архивски фондови и збирке у архивима и архивским одељењима у СФРЈ, САП Војводина, Сремски Карловци, 1977. 29-80.
Водич кроз архивске фондове. Архив Војводине I I I, Нови Сад, 1992.
Постојање и место чувања копија:     Нема копија.
Сродне јединице описа:     RS 002 F. 178 УПРАВА НАРОДНИХ ДОБАРА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ (ФОНД)
RS 002 F. 200 ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОСЛОВЕ ФИНАНСИЈА (ФОНД)

 

Scroll to Top