RS 002 F. 181 ГЛАВНА КОМИСИЈА ЗА РАТНУ ШТЕТУ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

Назив:     ГЛАВНА КОМИСИЈА ЗА РАТНУ ШТЕТУ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ
Сигнатура:     RS 002 F. 181
Ниво описа:     ФОНД
Седиште:     НОВИ САД
Распон грађе:     1945-1948
Датуми постојања творца:     1945-1946
Обим и носач записа јединице описа:     метара: 2,26, књига: 2, кутија: 20
Назив/Име ствараоца(лаца):     Главна комисија за ратну штету Аутономне Покрајине Војводине
Преузимање грађе:     Претпоставља се да је Писарница Извршног већа НС АПВ предала Архиву Војводине 1964. године (Записник о примопредаји: 01-169/1964), архивску грађу насталу радом Покрајинске комисије за ратну штету АПВ, Нови Сад. Извршно веће је тада припремило за примопредају велике количине регистратурског материјала који се налазио на тавану зграде. Преузимање је требало да се изврши у што краћем року како би се зграда Извршног већа ослободила сувишног регистратурског материјала који се налазио у радним просторијама. Услед велике журбе и недостатка времена претпоставља се да је било немогуће предходно поделити сав регистратурски материјал на архивске фондове, а исто тако и сваки фонд унети у Записник о примопредаји. У књизи улазног инвентара Архива Војводине овај пријем је заведен под редним бројем 92.
Оквир и садржај:     Архивску грађу фонда чине: расписи и упутства за пријаву ратне штете; рад комисија за ратну штету; преглед броја жртава за време окупације на територији Војводине (Банат, Бачка, Барања); подаци о ратној штети (грана социјалне политике) на територији Бачке и Барање, а која терети Мађарску као окупатора; подаци о ратној штети нанетој народу, производњи и имовини Војводине од 6. априла 1941. до краја рата ; ратна штета коју су проузроковале мађарске окупационе власти у Бачкој и Барањи од 6. априла 1941 до краја рата (народна имовина, нардони доходак и домаће становништво); сумарни подаци о ратној штети у Војводини у облати пољопривреде; подаци о ратној штети по привредним гранама; ратна штета нанета грађевинско – техничким установама од немачких и мађарских окупационих власти – подаци за Срем, Банат и Бачку; процена ратне штете; ратна штета на државним, самоуправним и приватним зградама; списак процена вредности оштећења објеката; подаци о ратној штети у болницама и другим здравственим установама и апотекама; ратна штета нанета просвети; подаци о новчаној ратној штети код политичких општина; подаци о ратној штети код новчаних завода, струковних удружења, привредних задруга, верских, хуманитарних, просветних, спортских, политичких и других друштава и организација на територији Војводине; ратна штета причињена судовима у Војводини; збирни списак ратне штете причињене имовини на територији Војводине од стране Мађарске и Немачке; ратна штета у финансијским надлештвима, трговини, индустрији и занатстству, подаци о лицима која су одбила да обављају службу за време окупације и лицима која су обављала службу али се сматрају оштећенима; ратна штета по местима са рекапитулацијом; извештаји о раду Комисије за ратну штету; спискови новчаних и кредитних установа, задруга и осигуравајућих друштава на територији Војводине која су прешла у државну својину; конфискација имовине; подаци о губицима националног богатства (по срезовима и градовима) и др.
Допуне:     Допуне се не очекују.
Систем сређивања:     Фонд Ф.181 је сређен регистратурски по принципу провенијенције. Архивска грађа је усројена хронолошки по годинама и бројевима деловодног протокола. Део архивске грађе је сређен по принципу слободне провенијенције, тематски. Овај принцип је примењен за архивску грађу која није имала своју деловодну ознаку. Формирано је 118 архивских јединица (предмета).
Услови доступности:     Слободан приступ уз поштовање одредаба Закона о културним добрима РС, 1994.
Услови објављивања или умножавања:     Одлуком Архива.
Језик и писмо архивске грађе:     српски (ћирилица), српски (латиница)
Физичке особине и технички захтеви:     Архивска грађа је на папиру.
Информативна средства:     Сумарни инвентар
Историјска белешка
Архивски фондови и збирке у архивима и архивским одељењима у СФРЈ, САП Војводина, Сремски Карловци, 1977. 29-80.
Водич кроз архивске фондове. Архив Војводине I I I, Нови Сад, 1992.
Постојање и место чувања копија:     Нема копија.
Сродне јединице описа:     RS 002 F. 169 ГЛАВНИ НАРОДНООСЛОБОДИЛАЧКИ ОДБОР ВОЈВОДИНЕ (ФОНД)
Scroll to Top