RS 002 F. 187 ПОВЕРЕНИШТВО ЗА ГРАЂЕВИНЕ ГЛАВНОГ ИЗВРШНОГ ОДБОРА НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

Назив:     ПОВЕРЕНИШТВО ЗА ГРАЂЕВИНЕ ГЛАВНОГ ИЗВРШНОГ ОДБОРА НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ
Сигнатура:     RS 002 F. 187
Ниво описа:     ФОНД
Седиште:     НОВИ САД
Распон грађе:     1944-1953
Датуми постојања творца:     1945-1952
Обим и носач записа јединице описа:     метара: 8,28, књига: 59, кутија: 52
Назив/Име ствараоца(лаца):     Повереништво за грађевине Главног извршног одбора Народне скупштине Аутономне покрајине Војводине
Преузимање грађе:     Регистратурски материјал настао радом творца овог фонда је примљен у Архив Војводине приликом примопредаје грађе Писарнице Извршнног већа АПВ, у периоду фебруар-април 1964. године, заједно са регистратурским материјалом других покрајинских органа управе. Пријем је заведен под бројем 92 у Улазном инвентару Архива Војводине (Записник бр. 01-169/1-64 од 27.05.1964. године). Примљено је 398 пакета разних докумената и 54 књига који припадају фонду Повереништво за грађевине ГИО НС АПВ – Нови Сад и Ф.420 Главна дирекција грађевинских предузећа АПВ – Нови Сад.
Део грађе од укупно 0,07 м који се састоји од списа и карата из периода 1945-1948, примљен је 2011. године, пријем је заведен под бројем 408 у Улазном инвентару Архива Војводине (Записник бр. 031.5-12/1-11 од 23.08.2011. године).
Оквир и садржај:     Евиденција аката; списи управе Повереништва; персонална документа; платни спискови; документа о финансијском и материјалном пословању; документација о изградњи путева, мостова и зграда и њихово одржавање; документа са подацима о обнови земље, нарочито о обнови Срема; подаци о електрификацији насеља; грађевинско занатство по срезовима на подручју Војводине; подаци о грађевинским предузећима; и др.
Допуне:     Допуне се не очекују.
Систем сређивања:     У Архиву је извршено регистратурско сређивање грађе овог фонда 1966/1967 г. и накнадно пронађене грађе 1971. г.
Приликом сређивања дошло је до извесних недоследности што се тиче одлагања појединих делова овог фонда. Већ у регистратури књиге нису доследно вођене, те не прате организационе промене које су се десиле у органима које су обављале ове делатности. Због тога је грађа Главне управе за грађевинарство припојена Ф.187 Повереништву за грађевине, а грађа Главне управе за саобраћај и путеве припојена Ф.202 Повереништву за саобраћај и путеве, а уствари ове управе су биле део Ф.282 Савета за грађевинске и комуналне послове (укинут фонд) који је трајао током 1951. и 1952. године.
Преписка је сређена по годинама и бројевима деловодног протокола. Док су од списа без бројева деловодног протокола формиране тематске групе, за које је израђен аналитички инвентар у облику картица (900 аналитичких описа).
Услови доступности:     Слободан приступ уз поштовање одредаба Закона о културним добрима Републике Србије из 1994. године.
Услови објављивања или умножавања:     Одлука Архива.
Језик и писмо архивске грађе:     српски (ћирилица), српски (латиница)
Физичке особине и технички захтеви:     Архивска грађа је на папиру.
Информативна средства:     Сумарни инвентар
Историјска белешка
Аналитички инвентар
Водич кроз архивске фондове. Архив Војводине I I I, Нови Сад, 1992.
Постојање и место чувања копија:     Нема копија.
Сродне јединице описа:     RS 002 F. 420 ГЛАВНА ДИРЕКЦИЈА ГРАЂЕВИНЦКИХ ПРЕДУЗЕЋА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ (ФОНД)
RS 002 F. 202 ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА САОБРАЋАЈ И ПУТЕВЕ ИЗВРШНОГ ВЕЋА НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ (ФОНД)
RS 002 F. 230 ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА УРБАНИЗАМ И КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ (ФОНД)
RS 002 F. 293 ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПРИВРЕДУ (ФОНД)
RS 002 F. 170 ВОЈНА УПРАВА ЗА БАНАТ, БАЧКУ И БАРАЊУ (ФОНД)
RS 002 F. 234 ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ВОДОПРИВРЕДУ (ФОНД)
RS 002 F. 289 ПОКРАЈИНСКА КОМИСИЈА ЗА РЕВИЗИЈУ ГРАЂЕВИНСКИХ ПРОЈЕКАТА (ФОНД)
RS 002 F. 263 ПОКРАЈИНСКО ГРАЂЕВИНСКО ПРЕДУЗЕЋЕ “НОВО ДЕЛО” (ФОНД)
RS 002 F. 156 ОКРУЖНО НАЧЕЛСТВО ОКРУГА БАНАТСКОГ, ТЕХНИЧКО ОДЕЉЕЊЕ (ФОНД)
Scroll to Top