RS 002 F. 188 ПОКРАЈИНСКА УПРАВА ПОЉОПРИВРЕДНИХ МАШИНСКИХ СТАНИЦА ЗА ВОЈВОДИНУ

Назив:     ПОКРАЈИНСКА УПРАВА ПОЉОПРИВРЕДНИХ МАШИНСКИХ СТАНИЦА ЗА ВОЈВОДИНУ
Сигнатура:     RS 002 F. 188
Ниво описа:     ФОНД
Седиште:     НОВИ САД
Распон грађе:     1945-1951
Датуми постојања творца:     1945-1951
Обим и носач записа јединице описа:     метара: 3,34, књига: 2, кутија: 30
Назив/Име ствараоца(лаца):     Покрајинска управа пољопривредних машинских станица за Војводину
Преузимање грађе:     Архивска грађа настала радом Покрајинске управе пољопривредних машинских станица за Војводину, Нови Сад примљена је током 1956, 1963. и 1970. године. Завод за унапеђење сточарства предао је Архиву Војводине 1956. године (Записник о примопредаји: Ф.121 844/1956), архивску грађу насталу радом Покрајинске управе пољопривредних машинских станица за Војводину, Нови Сад. Ова архивска грађа, након ликвидације била је на чувању код Завода за пољопривредна истраживања АПВ. У књизи улазног инвентара Архива Војводине овај пријем је заведен под редним бројем 54. Задружни архив Војводине предао је 1963. године део архивске грађе овог фонда у временском распону од 1946. до 1953. године у количини од 38 м. У књизу улазног инвентара овај пријем је заведен под редним бројем 43. Архив Србије предао је Архиву Војводине 1970. године (Записник о примопредаји: Ф.121 б.б/1970 ) архивску грађу насталу радом Покрајинске управе пољопривредних машинских станица за Војводину, Нови Сад, у временском интервалу од 1945. до 1947. године. Овај пријем је у књизи улазног инвентара заведен под редним бројем 137 а. Примљена архивска грађа била је у несређеном стању.
Оквир и садржај:     Архивску грађу фонда Ф.188 чине: нормативна акта, наређења, општи акти, упутства ; радне норме; контролни прегледи пољопривредних машинских станица; ремонтне радионице; пољопривредни радови (упутства и примена трактора и осталих пољопривредних машина и других алатки), спискови пољопривредних машина, алатки, резервних делова; снабдевање горивом и мазутом; извештаји о финансијском пословању, инспекцијски извештаји, рачуни потраживања, требовања; објекти за смештај пољопривредне механизације; извештаји о завршеним пољопривредним радовима; такмичења тракториста; попис моторних возила у Војводини, радионица за оправку и одржавање трактора; додела земљишта радницима за изградњу кућа и земљишта за обраду; записници о предаји машинских станица; табеларни прегледи; рад комисија; биланси; спискови курсиста и полазника течаја; персонална документација; платни спискови и др.
Допуне:     Допуне се не очекују.
Систем сређивања:     Фонд Ф.188 је сређен по принципу слободне провенијенције, тематски. Архивска грађа је устројена унутар серија хронолошки по годинама.
Услови доступности:     Слободан приступ уз поштовање одредаба Закона о културним добрима РС,1994.
Услови објављивања или умножавања:     Одлуком Aрхива.
Језик и писмо архивске грађе:     српски (ћирилица), српски (латиница)
Физичке особине и технички захтеви:     Архивска грађа је на папиру.
Информативна средства:     Сумарни инвентар
Историјска белешка
Водич кроз архивске фондове. Архив Војводине I I, Нови Сад, 1991.
Постојање и место чувања копија:     Нема копија.
Сродне јединице описа:     RS 002 F. 224 ГЛАВНА ДИРЕКЦИЈА ПОЉОПРИВРЕДНО МАШИНСКИХ СТАНИЦА ВОЈВОДИНЕ (ФОНД)
RS 002 F. 169 ГЛАВНИ НАРОДНООСЛОБОДИЛАЧКИ ОДБОР ВОЈВОДИНЕ (ФОНД)
RS 002 F. 201 ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ (ФОНД)

 

Scroll to Top