RS 002 F. 186 ПОВЕРЕНИШТВО ЗА ТРГОВИНУ И СНАБДЕВАЊЕ ГЛАВНОГ ИЗВРШНОГ ОДБОРА НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

Назив:     ПОВЕРЕНИШТВО ЗА ТРГОВИНУ И СНАБДЕВАЊЕ ГЛАВНОГ ИЗВРШНОГ ОДБОРА НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ
Сигнатура:     RS 002 F. 186
Ниво описа:     ФОНД
Седиште:     НОВИ САД
Распон грађе:     1945-1951
Датуми постојања творца:     1945-1951
Обим и носач записа јединице описа:     метара: 9,63, књига: 84, кутија: 43
Назив/Име ствараоца(лаца):     Повереништво за трговину и снабдевање Главног извршног одбора Народне скупштине Аутономне покрајине Војводине
Преузимање грађе:     Регистратурски материјал настао радом творца фонда преузет је од Писарнице Извршног већа Народне скупштине АП Војводине 27. маја 1964. године, заједно са материјалом више покрајинских органа управе и установа. Пријем је евидентиран у Улазном инвентару Архива Војводине под бројем 92, са бројем записника о примопредаји 01-169/1.
Оквир и садржај:     Евиденције аката; документација у вези са организацијом рада Повереништва; подаци о обавезном обезбеђеном снабдевању, откупу, раду стручних трговачких школа, раду Трговинске инспекције и Уреда за цене; књиговодствени материјал са платним списковима и подацима о финансијском пословању појединих трговинских предузећа; персонална документација свих службеника Повереништва; друго.
Допуне:     Не очекују се допуне.
Систем сређивања:     Део архивске грађе фонда сређен је по годинама и бројевима деловодног протокола, а од дела грађе без бројева формиране су архивске јединице, којима су дате архивске сигнатуре и за које је израђен аналитички инвентар.
Због начина вођења деловодних протокола у регистратурама, део архивске грађе који се односи на рад Главне управе за трговину и снабдевање (као организационе јединице Савета за промет робом) припојен је Повереништву за трговину и снабдевање. Наиме, низ бројева у деловодним протоколима Повереништва се не прекида након његовог укидања, 15. јула 1951. године, већ тече у континуитету до краја новембра исте године. У самим уписима у деловоднике Повереништво се од краја јула назива Управа. Стога, да би се избегло нарушавање целовитости грађе, грађа Главне управе уписана у горе наведене деловоднике није издвојена из грађе Повереништва.
Услови доступности:     Слободан приступ уз поштовање одредаба Закона о културним добрима РС, 1994.
Услови објављивања или умножавања:     Одлука Архива.
Језик и писмо архивске грађе:     српски (ћирилица), српски (латиница)
Физичке особине и технички захтеви:     Архивска грађа је на папиру.
Информативна средства:     Сумарни инвентар
Историјска белешка
Аналитички инвентар
Архивски фондови и збирке у архивима и архивским одељењима у СФРЈ, САП Војводина, Сремски Карловци, 1977. 29-80.
Водич кроз архивске фондове. Архив Војводине IV, Нови Сад, 1993.
Постојање и место чувања копија:     Нема копија.
Сродне јединице описа:     RS 002 F. 174 ОДЕЉЕЊЕ ЗА ТРГОВИНУ, ИНДУСТРИЈУ И ЗАНАТСТВО ГЛАВНОГ НАРОДНООСЛОБОДИЛАЧКОГ ОДБОРА ВОЈВОДИНЕ (ФОНД)
RS 002 F. 348 САВЕТ ЗА ПРОМЕТ РОБОМ ГЛАВНОГ ИЗВРШНОГ ОДБОРА НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ (ФОНД)
RS 002 F. 169 ГЛАВНИ НАРОДНООСЛОБОДИЛАЧКИ ОДБОР ВОЈВОДИНЕ (ФОНД)
RS 002 F. 198 ИЗВРШНО ВЕЋЕ ВОЈВОДИНЕ (ФОНД)
RS 002 F. 242 ПОВЕРЕНИШТВО ЗА ДРЖАВНЕ НАБАВКЕ ГЛАВНОГ ИЗВРШНОГ ОДБОРА НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ (ФОНД)
RS 002 F. 262 ПОВЕРЕНИШТВО ЗА ТУРИЗАМ И УГОСТИТЕЉСТВО ГЛАВНОГ ИЗВРШНОГ ОДБОРА НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ (ФОНД)
RS 002 F. 197 СКУПШТИНА СОЦИЈАЛИСТИЧКЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ (ФОНД)
Scroll to Top