RS 002 F. 19 ДИСТРИКТСКИ ВРХОВНИ КОМЕСАРИЈАТ ЗА БАЧКУ, ТОРОНТАЛ И ВРШАЦ

Назив:     ДИСТРИКТСКИ ВРХОВНИ КОМЕСАРИЈАТ ЗА БАЧКУ, ТОРОНТАЛ И ВРШАЦ
Сигнатура:     RS 002 F. 19
Ниво описа:     ФОНД
Седиште:     СОМБОР
Распон грађе:     1849-1852
Датуми постојања творца:     1849-1852
Обим и носач записа јединице описа:     метара: 2,60, кутија: 22
Назив/Име ствараоца(лаца):     ДИСТРИКТСКИ ВРХОВНИ КОМЕСАРИЈАТ ЗА БАЧКУ, ТОРОНТАЛ И ВРШАЦ – СОМБОР
Историјат творца:     Пошто је из Јужне Угарске потиснуо мађарску револуционарну војску, главни заповедник царске војске Хајнау је на заузетој територији (1849) успостављао војне округе на челу са комесарима, као носиоцима привремене власти. Тада је за дистриктуалног врховног комесара Бачке, Торонтала и Вршца био постављен Исидор пл. Николић, родом из Србобрана. По преузимању дужности Николић је укинуо мађарски језик у адмнистрацији и уклонио мађарске чиновнике, укинуо је стара и увео нова чиновничка звања: среске поверенике и среске помоћнике. Успео је да заведе ред и омогући егзистенцију преживелом становништву овог ратом опустешеног подручја.
Дистриктуални врховни комесаријат – Врховно жупанство за Бачку, Торонтал и Вршац укинуто је 1852.године, када је послове из његове надлежности преузела новооснована администрација Српског Војводства и Тамишког Баната.
Историјат фонда/збирке:     Архивски фонд број 19 Архива Војводине Дистриктски врховни комесаријат за Бачку, Торонтал и Вршац – Сомбор категорисан је као фонд од изузетног значаја. До 1984. године извршено је излучивање безвредног регистратурског материјала и одабирање архивске грађе као припрема за даљу обраду тј. израду аналитичког инвентара. У току сређивања укупно је шкартирано 4,6 дужних метара архивске грађе.Фонд је архивистички сређен, урађен је сумарни инвентар, објављене су три свеске аналитичких инвентара IX/1, IX/2 и IX/3,а израђени су и предметни, именски и географски регистри.

 

Scroll to Top