RS 002 F. 20 КОМЕСАРИЈАТ ЗА СРЕДЊУ И ДОЊУ БАЧКУ

Назив:     КОМЕСАРИЈАТ ЗА СРЕДЊУ И ДОЊУ БАЧКУ
Сигнатура:     RS 002 F. 20
Ниво описа:     ФОНД
Седиште:     СОМБОР
Распон грађе:     1849-1853
Датуми постојања творца:     1849-1853
Обим и носач записа јединице описа:     метара: 3,50, кутија: 28
Назив/Име ствараоца(лаца):     КОМЕСАРИЈАТ ЗА СРЕДЊУ И ДОЊУ БАЧКУ – СОМБОР
Историјат творца:     После слома мађарске револуције 1848/49. главни заповедник царске војске Хајнау поставио је у областима јужне Угарске главне комесаре по војним окрузима. За главног комесара у Бачкој, Торонталу и Вршачком округу постављен је Исидор Николић (1849-1852). Тада је настао комесаријат за доњу и средњу Бачку (Regierungs Commissariat für Nieder und Mittel Batschka). На његово чело постављен је искусни администратор Евгеније Радишић. Комесаријат је успешно обављао поверене задатке, све док његове послове није преузела новоформирана администрација Српског Војводства и Тамишког Баната. Комесаријат за доњу и средњу Бачку је укинут 1853. године.
Историјат фонда/збирке:     Архивски фонд број 20 Архива Војводине Комесаријат за средњу и доњу Бачку – Сомбор, (1849–1853), категорисан је као фонд од изузетног значаја.Фонд је затечен у Историјском архиву АПВ 1956. године у Сремским Карловцима. Тачни подаци о ранијим оштећењима нису познати. Фонд се састоји од списа, административне књиге не постоје.
Током 1990. године извршено је излучивање безвредног регистратурског материјала и након обављеног препакивања фонд броји укупно 28 кутија.
Фонд је архивистички сређен, урађен је сумарни инвентар, објављене су четири свеске аналитичких инвентара XI/1, XI/2, XI/3 и XI/4, а израђени су и предметни, именски и географски регистри.

Преузимање грађе:     Фонд је затечен у Историјском архиву АПВ 1956. године у Сремским Карловцима.
Оквир и садржај:     Сређивање односа након мађарске револуције, хапшење Кошутових присталица, препоруке за пријем чиновника у службу, сведочанства лојалности, снабдевање животним намирницама, несташица соли, организавија политичко-управних власти, хапшење осумњичених лица, лимитација цена животних намирница, подвоз и превоз, измештање коња из места за војне потребе, превоз трске, балвана, изградња порушених кућа итд.
Систем сређивања:     Грађа је регистратурски сређена.
Услови доступности:     Слободан приступ уз поштовање Закона о културним добрима РС, 1994.
Услови објављивања или умножавања:     Одлука Архива Војводине.
Језик и писмо архивске грађе:     немачки (готица), мађарски (латиница), српски (ћирилица)
Информативна средства:     Сумарни инвентар
Историјска белешка
Аналитички инвентар
Геогрефски регистар
Именски регистар
Предметни регистар
Водич кроз архивске фондове Архива Војводине, Нови Сад, 1999.
Архивски фондови и збирке у архивима и архивским одељењима у СФРЈ, САП Војводина, Сремски Карловци, 1977. 29-80.
Постојање и место чувања оригинала:     Oригинали се чувају у Архиву Војводине, Ф.20.
Постојање и место чувања копија:     Заштитне микрофилмоване копије фонда бр. 20 чувају се у Архиву Војводине. Фонд је комплетно микрофилмован (25690).
Сродне јединице описа:     RS 002 F. 21 КОМЕСАРИЈАТ ЗА ГОРЊУ БАЧКУ (ФОНД)
RS 002 F. 19 ДИСТРИКТСКИ ВРХОВНИ КОМЕСАРИЈАТ ЗА БАЧКУ, ТОРОНТАЛ И ВРШАЦ (ФОНД)
Напомена о објављивању:     1. Јован Валрабенштајн: Комесаријат за средњу и доњу Бачку – Сомбор (1849–1853), Аналитички инвентар (1849–1851), XI/1, Архив Војводине, Нови Сад, 1997.
2. Јован Валрабенштајн: Комесаријат за средњу и доњу Бачку – Сомбор (1849–1853), Аналитички инвентар (1851–1852), XI/2, Архив Војводине, Нови Сад, 1998.
3. Данијела Бранковић: Комесаријат за средњу и доњу Бачку – Сомбор (1849–1853), Аналитички инвентар (1852), XI/3, Архив Војводине, Нови Сад, 2003.
4. Данијела Бранковић: Комесаријат за средњу и доњу Бачку – Сомбор, (1849–1853), Аналитички инвентар (1853), XI/4, Архив Војводин

 

Scroll to Top