RS 002 F. 18 АУСТРИЈСКО – СРПСКИ КОРПУС ПОД ГЕНЕРАЛ-МАЈОРОМ ТОДОРОВИЋЕМ

Назив:     АУСТРИЈСКО – СРПСКИ КОРПУС ПОД ГЕНЕРАЛ-МАЈОРОМ ТОДОРОВИЋЕМ
Сигнатура:     RS 002 F. 18
Ниво описа:     ФОНД
Седиште:     БЕЧ
Распон грађе:     1848-1849
Датуми постојања творца:     1848-1849
Обим и носач записа јединице описа:     метара: 1, кутија: 9
Назив/Име ствараоца(лаца):     Аустријско-српски корпус под генерал-мајором Тодоровићем – Беч
Историјат фонда/збирке:     Грађа овог Фонда се налазила у Бечу, у склопу “Alte Feldakten, Krieg in Ungarn” (Fasc.176), под насловом: Detailakten des Österreichisch-serbischen Armee-Korps unter GM. Thodorovich.
На основу аустријско-мађарског архивског уговора из 1926. године, доспела је ова грађа у Земаљски архив Мађарске, а 1956-1960 године, у оквиру реализованих реституционих захтева, предата је Архиву Војводине.
Током 1985. године у склопу реституционих захтева према Аустрији, преузето је још грађе из ове скупине “Alte Feldakten” из Ратног архива у Бечу. Овим преузимањем су све архивалије из фонда “Alte Feldakten”, а према листи захтева предате у целости. Постојећа грађа уклопљена је у ново преузету скупину архивалија.
Након пресређивања овај Фонд броји 9 кутија. Књига нема. Сумарни инвентар (1986)
Преузимање грађе:     На основу аустријско-мађарског архивског уговора из 1926. године, доспела је ова грађа (fasc.176)у Земаљски архив Мађарске, а 1956-1960 године, у оквиру реализованих реституционих захтева, предата је Архиву Војводине.
Оквир и садржај:     Документа која се односе на период од 1848-1849. године под генералима, мајорима итд. који су командовали за време рата у Угарској. Разне преписке и извештаји о војним стањима на свим подручјима обухваћеним ратом у периоду од 1848-1849, планови за маршеве, предлози за премештаје војске, спајање војника разних батаљона итд. Преписка везана за Хрватско-славонски армијски корпус под подмаршалом Јелачићем. Преписка под Генрал мајором Треберсбургом (Schnekel von Trebersburg, Johann Freiherr) и командантом утврђена места Брод у Босни. Документа која се односе на Српско-банатску Земаљску генералну команду. Преписка генерал-мајора Тодоровића са врховним аустријским командантом кнезом Виндиш-Грецом (Fürst Windisch-Grätz), списи пуковника Мајерхофера (Mayerhofer), пуковника Puffer-а, као и наредбе, ноте и извештаји “Српско-банатске” земаљске генералне команде (Serbisch-Banater Landes Generalkommando), Немачко-банатске регименте, Илирскo-влашке регименте итд.
Допуне:     Не очекује се допуна.
Систем сређивања:     Регистратурски сређен. Грађа подељена по месецима.
Услови доступности:     Слободан приступ уз поштовање одредаба Закона о културним добрима РС, 1994.
Услови објављивања или умножавања:     Одлука Архива.
Језик и писмо архивске грађе:     немачки (готица)
Физичке особине и технички захтеви:     Архивска грађа је на папиру.
Информативна средства:     Сумарни инвентар
Архивски фондови и збирке у архивима и архивским одељењима у СФРЈ, САП Војводина, Сремски Карловци, 1977. 29-80.
Водич кроз архивске фондове. Архив Војводине I, Сремски Карловци, 1977.
Водич кроз архивске фондове Архива Војводине, Нови Сад, 1999.
Постојање и место чувања оригинала:     Оригинали се чувају у Архиву Војводине.
Постојање и место чувања копија:     Нема копија.
Напомена :     Мањи број оригиналних докумената предато Мађарској 1927. године, а остављен је запис односно кошуљице у којима су били архивирани документи са оригиналним сигнатурама.

 

Scroll to Top