RS 002 F. 193 САВЕТ ЗА СОЦИЈАЛНУ ПОЛИТИКУ ИЗВРШНОГ ВЕЋА НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

Назив:     САВЕТ ЗА СОЦИЈАЛНУ ПОЛИТИКУ ИЗВРШНОГ ВЕЋА НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ
Сигнатура:     RS 002 F. 193
Ниво описа:     ФОНД
Седиште:     НОВИ САД
Распон грађе:     1945-1962
Датуми постојања творца:     1945-1962 с прекидом 1952-1955
Обим и носач записа јединице описа:     метара: 20,46, књига: 119, кутија: 126
Назив/Име ствараоца(лаца):     Савет за социјалну политику Извршног већа Народне Скупштине Аутономне Покрајине Војводине
Преузимање грађе:     Архивска грађа настала радом Савета за социјалну политику ИВ НС АПВ, Нови Сад примљена је током 1964, 1968. и 1972. године. Писарница Извршног већа НС АПВ предала је Архиву Војводине 1964. године (Записник о примопредаји: 01-169/1964), архивску грађу органа управе закључно са 1954. годином. Међу примљеном архивском грађом налазила се и грађа настала радом Савета за социјалну политику, Нови Сад у временском распону од 1945. до 1954. године. У књизи улазног инвентара Архива Војводине овај пријем је заведен под редним бројем 92. Покрајински секретаријат за организацију и општу управу предао је Архиву Војводине 1968. године (Записник о примопредаји: 03-653/1968), архивску грађу органа управе насталу у временском периоду од 1950. до 1958. године. Међу примљеном грађом налазила се и грађа настала радом Савета за социјалну политику, Нови Сад у временском распону од 1955. до 1957. године. Овај пријем је у књизи улазног инвентара заведен под редним бројем 112. Писарница покрајинских органа управе, Нови Сад предала је Архиву Војводине 1972. године (Записник о примопредаји : VI 031.5-8/1972), архивску грађу покрајинских органа и служби. Међу примљеном архивском грађом налазила се и грађа Савета за социјалну политику у временском периоду од 1958. до 1961. године. У књизи улазног инвентара Архива Војводине овај пријем је заведен под редним бројем 147. Примљена архивска грађа била је већим делом у несређеном стању.
Оквир и садржај:     Архивску грађу фонда Ф.193 чине: подаци о оснивању, организацији, надлежностима, променама и укидању органа управе, установа, заједница, друштава и удружења из ресора социјалне политике (заштите), покрајинских, среских и општинских; записници са седница Савета и Колегијума; анкетни подаци, евиденције, извештаји, информације и анализе о питањима социјалне заштите, програми рада и извештаји о раду Савета, његових организационих јединица и установа из области социјалног старања; заштита одраслих лица – социјална помоћ, помоћ дефектним лицима, заштита деце и породице – старатељство, усвајање, заштита и васпитање напуштене деце и омладине, подаци о дечијим домовима, летовалиштима, помоћ међународног дечијег фонда; подаци о социјалним установама, инвалидској комисији, бањским и климатским лечењима, ортопедским помагалима, преквалификацији инвалида; перонална документа; платни спискови; књиге евиденције; матичне књиге деце у дечијим домовима: Зрењанин, Кањижа, Кикинда, Ковачица, Конак, Ковин, Крушедол, Милошево (1945 – 1951) и др..
Допуне:     Допуне се не очекују.
Систем сређивања:     Фонд Ф.193 је сређен делом регистратурски по принципу провенијенције, а делом по принципу слободне провенијенције, тематски. Архивска грађа је устројена хронолошки по годинама и бројевима деловодног протокола. За део грађе која је сређена по приципу слободне провенијенције формиране су тематске групе (серије), а архивска грађа је устројена хронолошки по годинама.
Услови доступности:     Слободан приступ уз поштовање одредаба Закона о културним добрима РС, 1994.
Услови објављивања или умножавања:     Одлуком Архива.
Језик и писмо архивске грађе:     српски (ћирилица), српски (латиница)
Физичке особине и технички захтеви:     Архивска грађа је на папиру.
Информативна средства:     Сумарни инвентар
Историјска белешка
Архивски фондови и збирке у архивима и архивским одељењима у СФРЈ, САП Војводина, Сремски Карловци, 1977. 29-80.
Постојање и место чувања копија:     Нема копија.
Сродне јединице описа:     RS 002 F. 192 САВЕТ ЗА НАРОДНО ЗДРАВЉЕ ИЗВРШНОГ ВЕЋА НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ (ФОНД)
RS 002 F. 169 ГЛАВНИ НАРОДНООСЛОБОДИЛАЧКИ ОДБОР ВОЈВОДИНЕ (ФОНД)
RS 002 F. 198 ИЗВРШНО ВЕЋЕ ВОЈВОДИНЕ (ФОНД)
RS 002 F. 353 САВЕТ ЗА СОЦИЈАЛНУ ПОЛИТИКУ И КОМУНАЛНА ПИТАЊА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ (ФОНД)
RS 002 F. 211 ПОКРАЈИНСКИ ЗАВОД ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ (ФОНД)
RS 002 F. 287 ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА НАРОДНО ЗДРАВЉЕ И СОЦИЈАЛНУ ПОЛИТИКУ (ФОНД)
Scroll to Top