RS 002 F. 194 ЗАНАТСКА КОМОРА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

Назив:     ЗАНАТСКА КОМОРА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ
Сигнатура:     RS 002 F. 194
Ниво описа:     ФОНД
Седиште:     НОВИ САД
Распон грађе:     1938-1962
Датуми постојања творца:     1945-1962
Обим и носач записа јединице описа:     метара: 18,18, књига: 38, кутија: 148
Назив/Име ствараоца(лаца):     Занатска комора Аутономне покрајине Војводине
Преузимање грађе:     Део грађе је примљен од Покрајинске привредне коморе – Савета за занатство и комуналну привреду 22.11.1962. године (Записник о пријему Ф.121 01-329/1962), приликом преузимања архиве бивше Занатско-комуналне коморе АПВ. Тада је примљена архивска грађа из периода 1932-1950, која припада фондовима Архива Војводине Ф.137, Ф.92, Ф.163 и Ф.194, као и грађа која је 1966. године предата Историјском архиву Зрењанин (ИАЗ Ф.98). Према попису овог записника материјал под бр. IV припада овом фонду и односи се на Мајсторску испитну комисију при Занатској комори АПВ за период 1945-1949, у количини од 4 књиге и 15 пакета списа. Овај пријем је заведен под бројем 55 у књизи улазног инвентара Архива Војводине.
Према извештају Архива Војводине о извршењу програма рада у 1966. години од 12.01.1967.(Ф.121 01-9/6-67), у току године је од Привредне коморе АПВ преузето око 800 фасцикли регистратурског материјала бивших привредних комора АПВ, између осталих и Занатске коморе, из периода 1950-1961. Допис Коморе Архиву од 27.09.1966. (Ф.121 01-1286/1-66) пружа податак да је преузето око 100 фасцикли грађе Занатске коморе, од чега је након сређивања, према комисијском извештају остало 96.
Према записнику о примопредаји архивске грађе између Архива Војводине и Привредне коморе Војводине од 13.05.1980. године (Ф.121 031.5-3/1980), примљен је регистратурски материјал Привредне коморе као и бивших комора које су ушле у њен састав, па тако и грађа овог фонда за период 1961-1962.
Оквир и садржај:     Евиденција аката; подаци о оснивању, реорганизацији Занатске коморе, раду органа управљања Занатске коморе АПВ и среских и градских занатских комора; програми развоја занатства у АПВ; рад удружења занатлија; бројно стање занатских радњи, запосленог особља и занатства по струкама и гранама; учешће на сајмовима и изложбама занатства; овлашћења занатских радњи после ослобољења; персонални подаци службеника; подаци о занатским течајевима организованим ради општег и стручног образовања занатлија; подаци о издавању стручне штампе; и др.
Допуне:     Допуне се не очекују.
Систем сређивања:     Архивска грађа се састоји од књига и списа. Део списа подељен је на тематске групе, а други део представља преписку по деловодном протоколу, који је регистратурски сређен, односно одложен хронолошки према бројевима деловодног протокола.
На крају фонда се налази тематска група Регистрације занатских радњи 1945. г за који је израђен именски регистар (са анексом).
Услови доступности:     Слободан приступ уз поштовање одредаба Закона о културним добрима Републике Србије из 1994. године.
Услови објављивања или умножавања:     Одлука Архива.
Језик и писмо архивске грађе:     српски (ћирилица), српски (латиница)
Физичке особине и технички захтеви:     Архивска грађа је на папиру.
Информативна средства:     Сумарни инвентар
Историјска белешка
Именски регистар
Водич кроз архивске фондове. Архив Војводине I I, Нови Сад, 1991.
Постојање и место чувања копија:     Нема копија.
Сродне јединице описа:     RS 002 F. 163 СЕГЕДИНСКА ТРГОВИНСКА И ЗАНАТСКА КОМОРА, ИСПОСТАВА НОВИ САД (ФОНД)
RS 002 F. 290 САВЕЗ ЗАНАТСКИХ И НЕЗЕМЉОРАДНИЧКИХ ЗАДРУГА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ (ФОНД)
RS 002 F. 92 ТРГОВИНСКО-ИНДУСТРИЈСКА И ЗАНАТСКА КОМОРА (ФОНД)
RS 002 F. 173 ТРГОВИНСКО – ИНДУСТРИЈСКА КОМОРА (ФОНД)

 

Scroll to Top