RS 002 F. 196 ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПРАВОСУЂЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

Назив:     ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПРАВОСУЂЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ
Сигнатура:     RS 002 F. 196
Ниво описа:     ФОНД
Седиште:     НОВИ САД
Распон грађе:     1945-1971
Датуми постојања творца:     1945-1971
Обим и носач записа јединице описа:     метара: 24,25, књига: 68, кутија: 196
Назив/Име ствараоца(лаца):     Покрајински секретаријат за правосуђе Аутономне Покрајине Војводине
Преузимање грађе:     Покрајински секретаријат за правосудну управу, Нови Сад доставио је Архиву Војводине 1961. године Записник о прегледу – предаји архивске грађе 02-46/117-1961 насталу у временском периоду 1945-1960. године. Писарница извршног већа НС АПВ предала је Архиву Војводине 1964. године (Записник о примопредаји: 01-169/1964), архивску грађу органа управе закључно са 1954. годином. Међу примљеном архивском грађом налазила се и грађа Покрајинског секретаријата за правосуђе, Нови Сад. У књизи улазног инвентара Архива Војводине овај пријем је заведен под редним бројем 92. Покрајински секретаријат за правосуђе, Нови Сад доставио је Архиву Војводине 1965. године Записник о прегледу – предаји архивске грађе 02-11/303-1965 насталу у временском периоду 1961-1964 године. Покрајински секретаријат за правосуђе, Нови Сад доставио је Архиву Војводине 1966. године Записник о прегледу – предаји архивске грађе 01-9/299-1966 насталу у временском периоду 1965. године. Покрајински секретаријат за организацију и општу управу предао је Архиву Војводине 1967. године (Записник о примопредаји: 03-795/1967), архивску грађу Секретаријата за правосудну управу у временском периоду 1945 -1956 године. У књизи улазног инвентара Архива Војводине овај пријем је заведен под редним бројем 107. Покрајински секретаријат за организацију и општу управу предао је АВ 1968. године (Записник о примопредаји 03-653/1968) архивску грађу органа управе закључно са 1957. годином. Међу примљеном архивском грађом налазила се и грађа Покрајинског секретаријата за правосуђе. У књизи улазног инвентара АВ овај пријем је заведен под редним бројем 112. Писарница покрајинских органа управе, Нови Сад предала је Архиву Војводине 1972. године (Записник о примопредаји: VI 031.5-8/1972), архивску грађу покрајинских органа управе. Међу примљеном архивском грађом била је грађа Покрајинског секретаријата за правосуђе. У књизи улазног инвентара Архива Војводине овај пријем је заведен под редним бројем 147. Служба за опште и заједничке послове предала је Архиву Војводине 1980. године (Записник о примопредаји: 031.5-4/1980), архивску грађу секретаријата покрајинских органа управе закључно са 1962. годином. Међу примљеном грађом налазила се и грађа Покрајинског секретаријата за правосуђе у временском распону од 1962. до 1970. године у количини од 19 м. Овај пријем је у књизи улазног инвентара заведен под редним бројем 186. Служба за опште и заједничке послове предала је Архиву Војводине 1986. године(Записник о примопредаји: VII 031.5-20/1986), архивску грађу Покрајинског секретаријата за правосуђе из 1972.године у количини од 5 м. Овај пријем је заведен у књигу улазног инвентара под редним бројем 243. Покрајински секретаријат за правосуђе предао је АВ 1992. године (Записник о примопредаји: II 031.5-12/1992) 0,40 м (1945 – 1980.године) регистратурског материјала који је био у несређеном стању. Овај пријем је у књизи улазног инвентара заведен под редним бројем 311. Покрајинске секретаријат за финасије, Одсек за финансијску оперативу и платни промет трезора предао је Архиву Војводине 2013. године (Записник о примопредаји: II 031.5-27/2013), архивску грађу Покрајинског секретаријата за правосуђе у временском интервалу 1959-1992 у количини од 1,74 м. Овај пријем није заведен у књизи улазног Архива Војводине.
Оквир и садржај:     Архивску грађу фонда Ф.196 чине: подаци о оснивању, организацији, променама, укидању судова и нормативна акта; планови рада и извештаји о раду; информације и анализе; статистички подаци о раду народних судова; подаци о зградама и опреми, кадровима, сисематизацији радних места; одлуке о одређивању броја судија; школовање и усавршавање радника; реферати окружних и среских судова о осуђеницима поводом подношења молби за помиловање; финансијска документација; персоналије; платни спискови књиге евиденције и др.
Допуне:     Допуне се не очекују.
Систем сређивања:     Фонд Ф.196 је сређен регистратурски по принципу провенијенције. Архивска грађа је устројена хронолошки по годинама и бројевима деловодног протокола. Један део архивске грађе није имао деловодну ознаку ствраоца фонда. Ова архивска грађа је сређена по принципу слободне провенијенције, тематски. Формирано је 576 архивских јединица и израђен је аналитичи инвентар.
Услови доступности:     Слободан приступ уз поштовање одредаба Закона о културним добрима РС, 1994.
Услови објављивања или умножавања:     Одлуком Архива.
Језик и писмо архивске грађе:     српски (ћирилица), српски (латиница)
Физичке особине и технички захтеви:     Архивска грађа је на папиру. Списи и књиге су већим делом сачувани.
Информативна средства:     Сумарни инвентар
Историјска белешка
Аналитички инвентар
Архивски фондови и збирке у архивима и архивским одељењима у СФРЈ, САП Војводина, Сремски Карловци, 1977. 29-80.
Водич кроз архивске фондове. Архив Војводине I I I, Нови Сад, 1992.
Постојање и место чувања копија:     Нема копија.
Сродне јединице описа:     RS 002 F. 169 ГЛАВНИ НАРОДНООСЛОБОДИЛАЧКИ ОДБОР ВОЈВОДИНЕ (ФОНД)
RS 002 F. 198 ИЗВРШНО ВЕЋЕ ВОЈВОДИНЕ (ФОНД)
RS 002 F. 219 КОНТРОЛНА КОМИСИЈА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ (ФОНД)
Scroll to Top