RS 002 F. 197 СКУПШТИНА СОЦИЈАЛИСТИЧКЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

Назив:     СКУПШТИНА СОЦИЈАЛИСТИЧКЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ
Сигнатура:     RS 002 F. 197
Ниво описа:     ФОНД
Седиште:     НОВИ САД
Распон грађе:     1945-1982
Датуми постојања творца:     1945-1991
Обим и носач записа јединице описа:     метара: 55,32, књига: 40, кутија: 492
Назив/Име ствараоца(лаца):     Скупштина Социјалистичке Аутономне Покрајине Војводине
Преузимање грађе:     Архивска грађа настала радом Скуштине САПВ, Нови Сад примљена је у Архив Војводине 1972, 1980, 1985. и 2011. године. Скупшина САПВ, Нови Сад предала је Архиву Војводине 1972. године (Записник о примопредаји VI 031.5-9/1972), архивску грађу Покрајинске скупштине у временском распону од 1945. до 1962. године у количини од 7 метара. Примљену архивску грађу чиниле су књиге, акта, стенографске белешке, извештаји и изборни материјал. У књизи улазног инвентара Архива Војводине овај пријем је заведен под редним бројем 148. Индок служба покрајинског Извршног већа предала је Архиву Војводине 1980. године (Записник о примопредаји: VII 031.5-2/1980), архивску грађу више фондова у временском распону 1955-1974 године. Међу примљеном грађом налазила се и грађа Скупштине САПВ. Овај пријем је у књизи улазног инвентара заведен под редним бројем 184. Скупштина САПВ, Нови Сад предала је Архиву Војводине током 1985. године у два маха архивску грађу овог фонда .Први пријем је био 31. маја 1985. године ( Записник о примопредаји: VII 031.5-4/1985)када је предато 91,20 метара архивске грађе Скупштине САПВ у временском распону 1945-1982. године. Овај пријем је у књизи улазног инвентара Архива Војводине заведен под редним бројем 219. Други пријем је био 27.новембра 1985. године(Записник о примопредаји VII 031.5-7/1985) када је примљено 96 метара у временском периоду 1945-1978. године. Овај пријем је заведен под редним бројем 222. Скупштина АПВ, предала је Архиву Војводине 2011. године 38 метара архивске грађе у временском распону 1971-1982. године. Овај пријем је у књизи улазног инвентара заведен под редним бројем 412.
Оквир и садржај:     Архивску грађу фонда Ф.197 чине: записници и материјали са седница председништва, седница Скупштине, свих већа, одбора, комисија, седница савета радне заједнице; статути срезова и општина; скупштински билтени, изборни материјали;стенографске белешке са седница народне скупштине, свих већа и седница председништва; персонални досијеи и др.
Допуне:     Допуне се очекују.
Систем сређивања:     Грађа фонда Ф.197 је већим делом сређена регистратурски – дословно је сачуван поредак из регистратуре, тако да су списи подељени на године, а унутар година по категоријама. Изузетак чини преписка по деловодном протоколу за период 1953 – 1963 године, која се налази у овом поредку – издвојена је испред осталих списа и сређена је хронолошки, а унутар дате године по бројевима деловодног протокола и класификационим ознакама. Архив Војводине је током 2011. године примио 38 м архивске грађе овог фонда. Ова архивска грађа је смештена у пријемном депоу Архива Војводине и очекује се њено сређивање и улагање у постојећи поредак.
Услови доступности:     Слободан приступ уз поштовање одредаба Закона о културним добрима РС, 1994.
Услови објављивања или умножавања:     Одлуком Архива.
Језик и писмо архивске грађе:     српски (ћирилица), српски (латиница)
Физичке особине и технички захтеви:     Архивска грађа је на папиру.
Информативна средства:     Сумарни инвентар
Историјска белешка
Архивски фондови и збирке у архивима и архивским одељењима у СФРЈ, САП Војводина, Сремски Карловци, 1977. 29-80.
Водич кроз архивске фондове. Архив Војводине IV, Нови Сад, 1993.
Постојање и место чувања копија:     Нема копија.
Сродне јединице описа:     RS 002 F. 208 ОКРУЖНИ СУД (ФОНД)
RS 002 F. 306 ОКРУЖНИ ПРИВРЕДНИ СУД (ФОНД)
RS 002 F. 331 ПОКРАЈИНСКО ВЕЋЕ ЗА ПРЕКРШАЈЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ (ФОНД)
RS 002 F. 449 ПОКРАЈИНСКИ ВИШИ ДИЦИПЛИНСКИ СУД (ФОНД)
RS 002 F. 456 УСТАВНИ СУД ВОЈВОДИНЕ (ФОНД)
RS 002 F. 457 ПОКРАЈИНСКИ ДРУШТВЕНИ ПРАВОБРАНИЛАЦ САМОУПРАВЉАЊА (ФОНД)
RS 002 F. 460 СУД УДРУЖЕНОГ РАДА ВОЈВОДИНЕ (ФОНД)
RS 002 F. 475 ПОКРАЈИНСКИ ДИСЦИПЛИНСКИ СУД (ФОНД)
RS 002 F. 200 ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОСЛОВЕ ФИНАНСИЈА (ФОНД)
RS 002 F. 205 ПОКРАЈИНСКИ ЗАВОД ЗА СТАТИСТИКУ (ФОНД)
RS 002 F. 443 ПРЕДСЕДНИШТВО СОЦИЈАЛИСТИЧКЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОВОДИНЕ (ФОНД)
RS 002 F. 458 ПОКРАЈИНСКА КОМИСИЈА ЗА ОДНОСЕ СА ИНОСТРАНСТВОМ (ФОНД)
RS 002 F. 430 РАДНА ОРГАНИЗАЦИЈА ЗА ПРОИЗВОДЊУ ФИЛМОВА „НЕОПЛАНТА ФИЛМ” (ФОНД)
RS 002 F. 186 ПОВЕРЕНИШТВО ЗА ТРГОВИНУ И СНАБДЕВАЊЕ ГЛАВНОГ ИЗВРШНОГ ОДБОРА НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ
Scroll to Top