RS 002 F. 207 ВРХОВНИ СУД ВОЈВОДИНЕ

Назив:     ВРХОВНИ СУД ВОЈВОДИНЕ
Сигнатура:     RS 002 F. 207
Ниво описа:     ФОНД
Седиште:     НОВИ САД
Распон грађе:     1945-1989
Датуми постојања творца:     1945-1991
Обим и носач записа јединице описа:     метара: 148,42, књига: 465, кутија: 1151
Назив/Име ствараоца(лаца):     Врховни суд Војводине
Преузимање грађе:     Архивска грађа и регистратурски материјал примљени су у Архив Војводине од Врховног суда Војводине у неколико наврата. Архивска грађа фонда за период 1945-1976. године примљена је у Архив Војводине 29. априла 1984. године у количини од 548,25 метара (Записник о примопредаји бр. VII 031.5-2/84, књига улазног инвентара Архива Војводине бр. 213). Друга примопредаја извршена је 20. фебруара 1992. године када је преузето 200 метара грађе за период 1971-1986. година (Записник о примопредаји бр. II 031.5-3/92, књига улазног инвентара Архива Војводине бр. 305). Трећа примопредаја је извршена 12. јуна 1992. године када је преузето 10 метара грађе за период 1971-1986. година (Записник о примопредаји бр. II 031.5-8/92,књига улазног инвентара Архива Војводине бр.309).
Оквир и садржај:     Архивска грађа фонда састоји се од књига евиденције, другостепених кривичних и грађанских предмета, првостепених и другостепених предмета управног спора. Најбројнија је група са ознаком У-управни спорови, која садржи предмете о одузимању и повраћају непокретне имовине по разним основама, предмете у вези са инспекцијом грађевинских објеката, о стамбеним односима, као и документа из области радних односа и социјалне заштите. Група КЖ садржи предмете у вези са жалбама на кривичне пресуде окружних судова са територије Војводине. У ранијим годинама најчешћи су предмети у вези са ратним злочинима, дела против народа и државе, сарадња са окупатором, затим привредне саботаже, а касније све више класичних кривичних дела. Велика група предмета са ознаком ГЖ садржи предмете по жалбама на пресуде окружних судова у парничним предметима.
Допуне:     На основу дописа Архива Војводине од 26. 11. 2003. године (бр. VII 031.5-1/1-03) упућеног Врховном суду Србије, у згради Окружног суда у Новом Саду се налази још око 220 метара регистратурског материјала Врховног суда Војводине насталог у периоду 1961-1990. године, без надзора и по свему судећи у лошем стању.
Систем сређивања:     Архивска грађа Врховног суда Војводине сређена је у потпуности регистратурски по принципу провенијенције, хронолошки, по годинама и бројевима деловодника, уписника и именика. Списи су сређени по следећим ознакама: КЖ-кривична жалба; КЖМ-кривична жалба малолетника; КЖЖ-кривична жалба на другостепену одлуку; КЗЗ-кривични захтев за заштиту законитости; КЗУ-захтев за ублажавање казне; КЗП-захтев за преиспитивање првоснажне одлуке; КЗСЗ-захтев за судску заштиту-Покрајинско веће за прекршаје; ГЖ-грађанска жалвба; РЕВ-ревизија; Рев-I-жалба на одлуку Врховног суда Војводине; ГЖ-грађански захтев за заштиту законитости; Р-грађанско разно; ПЖ-привредна жалба; ПКЖ-привредна кривична жалба; РЕВ II-жалба на одлуку Врховног суда Војводине; ПР I-привредно разно; УРС-управно рачунски спор; ПЗЗ-привредни захтев за заштиту законитости; У-управни спор; УЖ-I-управна жалба на пресуду Врховног суда Војводине; УЖ-управна жалба на одлуку Вишег суда; Уз-преиспитивање пресуде; УЗЗ-захтев за извршење пресуде; УР-управа разно.
Услови доступности:     Слободан приступ уз поштовање одредаба Закона о културним добрима, РС, 1994.
Услови објављивања или умножавања:     Одлуком Архива.
Језик и писмо архивске грађе:     српски (ћирилица), српски (латиница)
Физичке особине и технички захтеви:     Архивска грађа је на папиру.
Информативна средства:     Сумарни инвентар
Историјска белешка
Архивски фондови и збирке у архивима и архивским одељењима у СФРЈ, САП Војводина, Сремски Карловци, 1977. 29-80.
Постојање и место чувања копија:     Нема копија.
Сродне јединице описа:     RS 002 F. 169 ГЛАВНИ НАРОДНООСЛОБОДИЛАЧКИ ОДБОР ВОЈВОДИНЕ (ФОНД)
RS 002 F. 456 УСТАВНИ СУД ВОЈВОДИНЕ (ФОНД)
RS 002 F. 183 КОМИСИЈА ЗА УТВРЂИВАЊЕ ЗЛОЧИНА ОКУПАТОРА И ЊИХОВИХ ПОМАГАЧА У ВОЈВОДИНИ (ФОНД)

 

Scroll to Top