RS 002 F. 208 ОКРУЖНИ СУД

Назив:     ОКРУЖНИ СУД
Сигнатура:     RS 002 F. 208
Ниво описа:     ФОНД
Седиште:     НОВИ САД
Распон грађе:     1945-1963
Датуми постојања творца:     1945- нема података да ли је престао с радом
Обим и носач записа јединице описа:     метара: 112,23, књига: 131
Назив/Име ствараоца(лаца):     Окружни суд
Преузимање грађе:     Архивска грађа и регистратурски материјал примљени су у Архив Војводине од Окружног суда у Новом Саду у четири наврата. Прва примопредаја грађе за период 1928-1955. година у количини од 64 метара је извршена 31. марта 1961. године (Записник о примопредаји бр. 02-149/1-61) и заведена је у књигу улазног инвентара Архива Војводине под редним бројем 78. Архивска грађа за период 1934-1963. година у количини од 89 метара примљена је у Архив Војводине 11. октобра 1968. године (Записник о примопредаји бр. 03 1138/1-68) и заведена је у књигу улазног инвентара Архива Војводине под редним бројем 113. Трећа примопредаја грађе је извршена 4. октобра 1973. године када је преузето 80 метара архивске грађе и регистратурског материјала за период 1959-1963. година (Записник о примопредаји бр. VI 031.5-10) и заведена је у књигу улазног инвентара Архива Војводине под редним бројем 154. Последња примопредаја грађе је извршена 11. априла 1974. године када је преузето 23 метра архивске грађе и регистратурског материјала (за период 1938-1964. година (Записник о примопредаји бр. VI 031.5-10) и заведена је у књигу улазног инвентара под редним бројем 160. У грађи се налазила и грађа Окружног суда-Бечеј, који је укинут 1962. године. Ова грађа је предата Историјском архиву Сента.
Оквир и садржај:     Архивска грађа фонда садржи књиге евиднције и податке о првостепеним и другостепеним кривичним и грађанским предметима из области рада суда. Најбројнија је група са ознаком К-кривични предмети, која садржи предмете кривичног поступка против народа и државе, сарадње са окупатором, изазвивања националне мржње, увреде власти и државног поретка, силовања, убиства, проневере државне имовине, крађе велике вредности, саобраћајне удесе са смртним исходом, фалсификовање јавних исправа и слично. Друге велике групе су: Г-грађански предмети; Су-судска управа; Фи-окружни као трговачки суд; Инв-окружни као инвалидски суд; Гж-грађански жалбени предмети; Кж-кривични жалбени предмети; Км-списи у поступку против малолетника; Кио-кривични истражни предмети и други.
Допуне:     Према подацима из Извештаја архивисте за заштиту архивске грађе ван архива (бр. II 031.6-15/1-09 од 4. фебруара 2009.) у згради Окружног суда у Новом Саду се налази још 56 дужних метара архивске грађе за преузимање коју чине списи-разводи бракова за период 1952-1963. година.
Систем сређивања:     Архивска грађа фонда сређена је регистратурски по принципу провенијенције, по ознакама, годинама и бројевима деловодног протокола.
Услови доступности:     Слободан приступ уз поштовање одредаба Закона о културним добрима РС, 1994.
Услови објављивања или умножавања:     Одлуком Архива.
Језик и писмо архивске грађе:     српски (ћирилица), српски (латиница)
Физичке особине и технички захтеви:     Архивска грађа је на папиру.
Информативна средства:     Сумарни инвентар
Историјска белешка
Архивски фондови и збирке у архивима и архивским одељењима у СФРЈ, САП Војводина, Сремски Карловци, 1977. 29-80.
Водич кроз архивске фондове. Архив Војводине IV, Нови Сад, 1993.
Постојање и место чувања копија:     Нема копија.
Сродне јединице описа:     RS 002 F. 169 ГЛАВНИ НАРОДНООСЛОБОДИЛАЧКИ ОДБОР ВОЈВОДИНЕ (ФОНД)
RS 002 F. 197 СКУПШТИНА СОЦИЈАЛИСТИЧКЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ (ФОНД)
RS 002 F. 210 ОКРУЖНО ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО (ФОНД)
Сродне јединице описа ван архива:     Историјски архив Сента, Ф.531. Сенћанска водна управа

 

Scroll to Top