RS 002 F. 21 КОМЕСАРИЈАТ ЗА ГОРЊУ БАЧКУ

Назив:     КОМЕСАРИЈАТ ЗА ГОРЊУ БАЧКУ
Сигнатура:     RS 002 F. 21
Ниво описа:     ФОНД
Седиште:     БАЈА
Распон грађе:     1850-1853
Датуми постојања творца:     1850-1853
Обим и носач записа јединице описа:     метара: 1,15, кутија: 10
Назив/Име ствараоца(лаца):     КОМЕСАРИЈАТ ЗА ГОРЊУ БАЧКУ – БАЈА
Историјат творца:     Након гушења мађарске револуције и капитулације мађарске војске 1849. године, командант аустријске царске војске Хајнау успоставио је на подручју Угарске војне округе, на чијем су се челу налазили владини комесари. Тада је и основан комесаријат (Regierungs Commissariat) у Баји. У надлежност овог комесаријата ушла је и горња Бачка, па се од тада назива Комесаријат за горњу Бачку (Regierungs Commissariat für Ober Batschka).Укинут је 1853. године, када је формирано Српско Војводство и Тамишки Банат.
Комесаријат је основан и деловао је на основу Закона о административном устројству Аустријске царевине од 26.06.1849. године (Reichsgesetz und Regierungsblatt, скраћено RGBL, 1849. бр.295), Царског патента о стварању Српског Војводства и Тамишког Баната од 18.11.1849. године (RGBL, 1849. бр.25), као и Уредбе Министарства унутрашњих послова од 17.08.1851. године (RGBL, 1851. бр.192 и Службени лист Српског Војводства и Тамишког Баната 1851. бр 154).
На основу Одлуке владара од 14.09.1952. године и Уредбе Министарства унутрашњих послова од 13.01.1853. године (RGBL, 1853. бр.10) укинути су комесаријати, а уместо њих формирани окрузи.
Историјат фонда/збирке:     Фонд се пре Другог светског рата налазио у Државном архиву у Новом Саду. Највероватније је грађу овог фонда заједно са делом грађе фонда Бачко-бодрошка жупанија пренео у Нови Сад Димитрије Кириловић тридесетих година. Од 1966. године фонд се налази у Архиву Војводине у Сремским Карловцима, а од 1988. године у Архиву Војводине у Новом Саду.
Излучивање безвредног регистратурског материјала и одабирање архивске грађе у виду припреме за аналитичку обраду извршено је током 1987. и 1988. године. Након излучивања фонд броји 10 кутија, а књига нема.
Архивски фонд број 21 Архива Војводине Комесаријат за Горњу Бачку – Баја (1850–1853), категорисан је као фонд од изузетног значаја. Фонд је архивистички сређен, урађен је сумарни инвентар, објављена је једна свеска аналитичког инвентара XII, а израђени су и предметни, именски и географски регистар.

Преузимање грађе:     Фонд се пре Другог светског рата налазио у Државном архиву у Новом Саду. Највероватније је грађу овог фонда заједно са делом грађе фонда Бачко-бодрошка жупанија пренео у Нови Сад Димитрије Кириловић тридесетих година. Од 1966. године фонд се налази у Архиву Војводине.
Оквир и садржај:     Преписка са Исидором Николићем, врховним жупаном за Бачку, Торонтал и Вршачки округ; наредба о стављању под секвестар имовине учесника револуције 1848/49 године; потернице за царским и краљевским официрима који су пришли револуционарима; евиденције војних бегунаца из мађарске револуционарне војске ради њиховог уврштавања у царску војску; извештаји о политичком држању појединаца; попис бивших хонведских официра; прикупљање војне опреме; извештаји о стању и поправци путева, мостова, зграда; молбе за ступање у службу; позиви за прикупљање помоћи местима која су настрадала у рату; снабдевање становништва, планови о смештају војске; извештаји о здравственом стању становништва; регулисање сирочардске имовине, издавање пасоша извештаји о јеврејском школском фонду; потернице и лични описи итд.
Систем сређивања:     Грађа је регистратурски сређена.
Услови доступности:     Слободан приступ уз поштовање Закона о културним добрима РС, 1994.
Услови објављивања или умножавања:     Одлука Архива Војводине.
Језик и писмо архивске грађе:     немачки (готица), мађарски (латиница), српски (ћирилица)
Информативна средства:     Сумарни инвентар
Историјска белешка
Аналитички инвентар
Геогрефски регистар
Именски регистар
Предметни регистар
Архивски фондови и збирке у архивима и архивским одељењима у СФРЈ, САП Војводина, Сремски Карловци, 1977. 29-80.
Водич кроз архивске фондове Архива Војводине, Нови Сад, 1999.
Постојање и место чувања оригинала:     Oригинали се чувају у Архиву Војводине, Ф.21.
Постојање и место чувања копија:     Грађа фонда је комплетно микрофилмована (7882 копије)
Сродне јединице описа:     RS 002 F. 20 КОМЕСАРИЈАТ ЗА СРЕДЊУ И ДОЊУ БАЧКУ (ФОНД)
RS 002 F. 19 ДИСТРИКТСКИ ВРХОВНИ КОМЕСАРИЈАТ ЗА БАЧКУ, ТОРОНТАЛ И ВРШАЦ (ФОНД)
Напомена о објављивању:     1. Слободан С. Радовановић: Комесаријат за Горњу Бачку – Баја (1850–1853). Аналитички инвентар (1850–1853), XII, Архив Војводине, Нови Сад, 1998.
(1323 ан. описа)

 

Scroll to Top