RS 002 F. 22 ЗЕМАЉСКА ШКОЛСКА УПРАВА ЗА СРПСКО ВОЈВОДСТВО И ТАМИШКИ БАНАТ

Назив:     ЗЕМАЉСКА ШКОЛСКА УПРАВА ЗА СРПСКО ВОЈВОДСТВО И ТАМИШКИ БАНАТ
Сигнатура:     RS 002 F. 22
Ниво описа:     ФОНД
Седиште:     ТЕМИШВАР
Распон грађе:     1851-1854
Датуми постојања творца:     1851-1855
Обим и носач записа јединице описа:     метара: 4,50, књига: 8 , кутија: 40
Назив/Име ствараоца(лаца):     ЗЕМАЉСКА ШКОЛСКА УПРАВА – ТЕМИШВАР
Историјат творца:     Земаљска школска управа као секција Намесништва, основана је на основу Патента од 24. 10.1849. о увођењу провизорних земаљских школских власти (Службени лист Царевине RGBL, 1849. бр.432) и Патента о оснивању Српског Војводства и Тамишког Баната од 18. новембра 1849. године (RGBL, 1849. бр.25). Рад земаљске школске управе био је регулисан и Уредбом Министарства просвете и вера од 19.01.1853. године (RGBL, 1853. бр.24).
Земаљска школска управа била је подређена непосредно намеснику, а преко њега Министарству просвете и вера у Бечу.Задатак јој је био организовање школства на подручју СВТБ. Управа се бавила проблемима обнове у рату порушених школских зграда, о положају, премештању и платама наставног особља, наставним плановима, изградњом гимназија, уџбеницима итд. Земаљска школска управа требало је да престане са радом 1. маја 1854. године, али су се њени послови још за извесно време продужили. Земаљска школска управа укинута је 1855. године.
Историјат фонда/збирке:     Фонд је реституцијом из Мађарског државног архива у Будимпешти 1960. године преузет као регистратурски сређен. Том приликом преузета је 31 кутија и 8 књига. 1982. године приликом разврставања осталих фондова пронађена је још једна кутија грађе. Данас је архивска грађа у Архиву Војводине разврстана у 40 кутија. 1987. године урађен је сумарни инвентар са белешком о фонду.
Податке о фонду даје др Фердо Хауптман у чланку “Југословенско-мађарски архивски преговори и њихови резултати” у Гласнику архива и Друштву архивиста Босне и Херцеговине, Сарајево 1961.
Преузимање грађе:     Фонд је примљен реституцијом од Мађарског државног архива у Будимпешти 1960. године. Преузет је заједно са осталим фондовима из периода Српског Војводства и Тамишког Баната.
Оквир и садржај:     Извештаји о раду гимназија основних и других школа, извештаји о морално-политичком владању наставног особља, предлози наставних планова, одлуке о наименовању, постављању и премештају наставног особља, пописи надзорних органа и школских задужбина, дозволе за издавање школских публикација, спискови одобрених уџбеника, преписка са Министарством просвете и школским надзорницима; уредбе о приватним школама и платама наставног особља, извештаји административних референата о екномском стању појединих школа, молбе за добијање одсуства, извештаји о матурским испитима, одлуке о увођењу наставних планова и програма, доношење решења у вези са дисциплинским прекршајима ученика итд.
Систем сређивања:     Грађа је регистратурски сређена.
Услови доступности:     Слободан приступ уз поштовање Закона о културним добрима РС, 1994.
Услови објављивања или умножавања:     Одлука Архива Војводине.
Језик и писмо архивске грађе:     немачки (готица)
Физичке особине и технички захтеви:     Архивска грађа је на папиру.
Информативна средства:     Сумарни инвентар
Историјска белешка
Постојање и место чувања оригинала:     Oригинали се чувају у Архиву Војводине, Ф.22
Постојање и место чувања копија:     Нема копија.
Сродне јединице описа:     RS 002 F. 23 ЗЕМАЉСКА УПРАВА ЗА СРПСКО ВОЈВОДСТВО И ТАМИШКИ БАНАТ (ФОНД)
RS 002 F. 24 ЗЕМАЉСКА ГРАЂЕВИНСКА УПРАВА ЗА СРПСКO ВОЈВОДСТВО И ТАМИШКИ БАНАТ (ФОНД)
RS 002 F. 26 ЗЕМАЉСКА УПРАВА СРПСКО-БАНАТСКИХ ПОМОЋНИХ УРЕДА (ФОНД)
RS 002 F. 28 ПОЛИТИЧКО-ОРГАНИЗАЦИОНА КОМИСИЈА У ТЕМИШВАРУ (ФОНД)
RS 002 F. 32 ФИНАНСИЈСКА УПРАВА ЗА СРПСКО ВОЈВОДСТВО И ТАМИШКИ БАНАТ (ФОНД)
RS 002 F. 33 СРПСКО-БАНАТСКА ЗЕМАЉСКА КОМИСИЈА ЗА ОРГАНИЗАЦИОНА ПИТАЊА (ФОНД)
RS 002 F. 34 МЕШОВИТА ЗЕМАЉСКА КОМИСИЈА ЗА СРПСКО ВОЈВОДСТВО И ТАМИШКИ БАНАТ (ФОНД)

 

Scroll to Top