RS 002 F. 213 ВЕЋЕ САВЕЗА СИНДИКАТА ВОЈВОДИНЕ

Назив:     ВЕЋЕ САВЕЗА СИНДИКАТА ВОЈВОДИНЕ
Сигнатура:     RS 002 F. 213
Ниво описа:     ФОНД
Седиште:     НОВИ САД
Распон грађе:     1945-1989
Датуми постојања творца:     1945-1991
Обим и носач записа јединице описа:     метара: 17,46, књига: 17, кутија: 148
Назив/Име ствараоца(лаца):     Веће Савеза синдиката Војводине
Преузимање грађе:     Архив Војводине је преузео 1968. године од Покрајинског већа Савеза синдиката, Нови Сад 120 метара несређене архивске грађе и регистратурског материјала, без записника о примопредаји, “јер се због несређености материјала није могло пописати”. Овај пријем заведен је под бројем 114 од 11.10.1968. године у Улазном инвентару Архива Војводине.
Део грађе Архив Војводине преузео је од Синдиката радника друштвених делатности Југославије-Покрајинског одбора за Војводину 24.09.1968. године (према примопредајном записнику 03-1115/1-68) архивску грађу и регистратурски материјал у укупној количини од око 4 метра. У Улазном инвентару Архива Војводине овај пријем заведен је под бројем 118.
Архив Војводине преузео је 1979. године од Историјског архива у Новом Саду (према примопредајном записнику бр. 031.5-5/1-79 од 11.4.1979. године) архивску грађу и регистратурски материјал Покрајинског већа Савеза синдиката, у количини од 0,50 метара. У Улазном инвентару Архива Војводине овај пријем заведен је под бројем 176.
Према подацима из Улазног инвентара Архива Војводине, 2.10.1992. године (према примопредајном записнику бр. 031.5-16/92) преузета је финансијска документација Већа СС Војводине. У Улазном инвентару Архива Војводине овај пријем заведен је под бројем 315.
Оквир и садржај:     Записници са седница Председништва, Извршног одбора и секретаријата, планови рада, извештаји и анализе о раду, буџети, финансијска документација, билтени и билтенске информације, разни материјали Републичког већа ССЈ за Србију, записници са годишњих скупштина, седница председништава, извршних и управних одбора, и други састанака среских, општинских и месних синдикалних већа са подручја Војводине, материјали о струковним синдикатима, кадровима, културно-просветном и идеолошком раду, радничком самоуправљању, привредним питањима, такмичењима синдикалних подружница, стручним школама и курсевима, и друго.
Допуне:     Према подацима из Извештаја архивисте за заштиту архивске грађе ван архив (бр.031.6-127/1-08, од 5.12.2008. године) у регистратури Савез самосталних синдиката Војводине, Нови Сад налази се 56,60 метара архивске грађе за преузимање. Поменута грађа уписана је у архивску књигу и обухвата материјал настао у периоду 1961-1990. године.
Систем сређивања:     Фонд је сређен мањим делом у оквиру преписке према бројевима деловодног протокола, а већим делом према тематском принципу.
Услови доступности:     Слободан приступ уз поштовање одредаба Закона о културним добрима РС, 1994.
Услови објављивања или умножавања:     Одлука Архива.
Језик и писмо архивске грађе:     српски (ћирилица)
Физичке особине и технички захтеви:     Архивска грађа је на папиру.
Информативна средства:     Сумарни инвентар
Историјска белешка
Аналитички инвентар
Водич кроз архивске фондове. Архив Војводине IV, Нови Сад, 1993.
Постојање и место чувања копија:     Нема копија.
Сродне јединице описа:     RS 002 F. 328 СИНДИКАТ РАДНИКА ИНДУСТРИЈЕ И РУДАРСТАВА ЈУГОСЛАВИЈЕ – ПОКРАЈИНСКИ ОДБОР ЗА ВОЈВОДИНУ (ФОНД)
RS 002 F. 511 СИНДИКАТ РАДНИКА САОБРАЋАЈА И ВЕЗА ЈУГОСЛАВИЈЕ – ПОКРАЈИНСКИ ОДБОР ЗА ВОЈВОДИНУ (ФОНД)
RS 002 F. 301 СИНДИКАТ ГРАЂЕВИНСКИХ РАДНИКА ЈУГОСЛАВИЈЕ – ПОКРАЈИНСКИ ОДБОР ЗА ВОЈВОДИНУ (ФОНД)
RS 002 F. 327 СИНДИКАТ РАДНИКА ДРУШТВЕНИХ ДЕЛАТНОСТИ ЈУГОСЛАВИЈЕ – ПОКРАЈИНСКИ ОДБОР ЗА ВОЈВОДИНУ (ФОНД)
RS 002 F. 275 СИНДИКАТ ПОЉОПРИВРЕДНИХ РАДНИКА И СЛУЖБЕНИКА ЈУГОСЛАВИЈЕ – ПОКРАЈИНСКИ ОДБОР ЗА ВОЈВОДИНУ (ФОНД)
RS 002 F. 283 СИНДИКАТ РАДНИКА И СЛУЖБЕНИКА ПРЕХРАМБЕНЕ И ДУВАНСКЕ ИНДУСТРИЈЕ ЈУГОСЛАВИЈЕ – ПОКРАЈИНСКИ ОДБОР ЗА ВОЈВОДИНУ (ФОНД)
RS 002 F. 318 СИНДИКАТ РАДНИКА ПОЉОПРИВРЕДЕ, ПРЕХРАМБЕНЕ И ДУВАНСКЕ ИНДУСТРИЈЕ ЈУГОСЛАВИЈЕ – ПОКРАЈИНСКИ ОДБОР ЗА ВОЈВОДИНУ (ФОНД)
RS 002 F. 276 СИНДИКАТ КОМУНАЛНИХ И ЗАНАТСКИХ РАДНИКА ЈУГОСЛАВИЈЕ – ПОКРАЈИНСКИ ОДБОР ЗА ВОЈВОДИНУ (ФОНД)
RS 002 F. 277 СИНДИКАТ ТРГОВИНСКИХ, УГОСТИТЕЉСКИХ И ТУРИСТИЧКИХ РАДНИКА ЈУГОСЛАВИЈЕ – ПОКРАЈИНСКИ ОДБОР ЗА ВОЈВОДИНУ (ФОНД)
RS 002 F. 278 СИНДИКАТ ТЕКСТИЛНИХ, КОЖАРСКИХ И ГУМАРСКИХ РАДНИКА ЈУГОСЛАВИЈЕ – ПОКРАЈИНСКИ ОДБОР ЗА ВОЈВОДИНУ (ФОНД)
RS 002 F. 279 СИНДИКАТ СЛУЖБЕНИКА ДРЖАВНИХ ОРГАНА И ДРУШТВЕНИХ СЛУЖБИ ЈУГОСЛАВИЈЕ – ПОКРАЈИНСКИ ОДБОР ЗА ВОЈВОДИНУ (ФОНД)
RS 002 F. 292 СИНДИКАТ МЕТАЛСКИХ РАДНИКА ЈУГОСЛАВИЈЕ – ПОКРАЈИНСКИ ОДБОР ЗА ВОЈВОДИНУ (ФОНД)

 

Scroll to Top