RS 002 F. 214 ПОКРАЈИНСКИ ОДБОР ЦРВЕНОГ КРСТА СОЦИЈАЛИСТИЧКЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

Назив:     ПОКРАЈИНСКИ ОДБОР ЦРВЕНОГ КРСТА СОЦИЈАЛИСТИЧКЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ
Сигнатура:     RS 002 F. 214
Ниво описа:     ФОНД
Седиште:     НОВИ САД
Распон грађе:     1946-1980
Датуми постојања творца:     1945- регистратура жива
Обим и носач записа јединице описа:     метара: 6,23, књига: 15, кутија: 53
Назив/Име ствараоца(лаца):     Црвени крст Србије – Црвени крст Војводине
Преузимање грађе:     Грађа овог фонда, примљена је у више наврата. Први пут је обављена примопредаја грађе од творца 11.09.1962. године,у количини од 153 свежња, број примопредајног записника 01.262/1-62, у књизи улазног инвентара Архива Војводине овај пријем заведен је под бројем 81.
Затим је 29.08.1979.године, примљена грађа у дужини од 1 метра, број примопредајног записника VII 031.5-10/1-79, у књизи улазног инвентара Архива Војводине овај пријем заведен је под бројем 182, грађа је била делимично сачувана и предата је у сређеном стању.
Последњи пут преузето је 12 метара грађе, 23.10.1998. године,у књизи улазног инвентара Архива Војводинеовај пријем заведен је под бројем 340.
Оквир и садржај:     Архивску грађу чине: Евиденција аката, седнице Скупштине, Покрајинског одбора, Извршног одбора, Радне заједнице, затим седнице Комисија, записници са седница среских и општинских одбора Црвеног крста, подаци о оснивању, организацији и променама у организацији Покрајинског одбора Црвеног крста АП Војводине, документа о сарадњи са међународном организацијом Црвеног крста, као и са другим међународним хуманитарним организацијама, документа о расподели хуманитарне помоћи, помоћи земљама и народима које се налазе у рату, помоћ пострадалима од елементарних непогода, документа која се односе на: потрагу за лицима који су нестали у Другом светском рату, рад са подмлатком и омладином Црвеног крста, рад на просвећивању сеоске женске омладине, борбу против туберкулозе, пушења, алкохолизма и др. Затим финансијска документација, персонални досијеи и др.
Допуне:     Очекују се допуне, регистратура жива.
Систем сређивања:     Део фонда је сређен по годинама и бројевима деловодног протокола, док је други део фонда сређен по тематским групама..
Услови доступности:     Слободан приступ уз поштовање одредаба Закона о културним добрима РС, 1994.
Услови објављивања или умножавања:     Одлука Архива.
Језик и писмо архивске грађе:     српски (ћирилица), српски (латиница)
Физичке особине и технички захтеви:     Архивска грађа је на папиру.
Информативна средства:     Сумарни инвентар
Историјска белешка
Водич кроз архивске фондове. Архив Војводине IV, Нови Сад, 1993.
Архивски фондови и збирке у архивима и архивским одељењима у СФРЈ, САП Војводина, Сремски Карловци, 1977. 29-80.
Постојање и место чувања копија:     Нема копија.
Сродне јединице описа:     RS 002 F. 143 ДУНАВСКИ БАНОВИНСКИ ОДБОР ДРУШТВА ЦРВЕНОГ КРСТА (ФОНД)
RS 002 F. 165 МАЂАРСКИ ЦРВЕНИ КРСТ – ИСПОСТАВА ЗА ЈУЖНЕ КРАЈЕВЕ (ФОНД)

 

Scroll to Top