RS 002 F. 212 ПОКРАЈИНСКИ ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ

Назив:     ПОКРАЈИНСКИ ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ
Сигнатура:     RS 002 F. 212
Ниво описа:     ФОНД
Седиште:     НОВИ САД
Распон грађе:     1928-1962 (недостају 1942-1944.г.)
Датуми постојања творца:     1927-1963
Обим и носач записа јединице описа:     метара: 4,75, књига: 28, кутија: 29
Назив/Име ствараоца(лаца):     Покрајински завод за здравствену заштиту
Преузимање грађе:     Грађа овог фонда преузета је од Института за здравствену заштиту Нови Сад 02.02.1968. (број примопредајног записника 01/143/1, бр. улазног инвентара 110) распона 1947–1957 у дужини од 50м, као и августа 1971. године (бр. улазног инвентара 140) за период 1958-1960 у дужини од 1,5м.
Оквир и садржај:     Више од половине архивске грађе чини документација која се односи на редовну делатност Завода као што су: годишњи планови рада Завода, перспективни планови, извештаји о раду здравствених станица, рад на здравственом просвећивању, извештаји о кретању заразних болести, извештаји о вакцинацији, извештаји о раду хемијско-хематолошке и бактериолошке лабараторије, извештаји о стручном усавршавању лекара и сл. Један мањи део грађе чини пратећа административно-рачуноводствена и персонална документација.
Допуне:     Очекује се преузимање архивске грађе за период 1962-1963. године која се налази код ствараоца.
Систем сређивања:     Део грађе овог фонда сређен је по бројевима деловодног протокола и класификационим ознакама, док је други део грађе сређен према тематском критеријуму.
Услови доступности:     Слободан приступ уз поштовање одредаба Закона о културним добрима РС, 1994.
Услови објављивања или умножавања:     Одлука Архива.
Језик и писмо архивске грађе:     српски (ћирилица), српски (латиница)
Физичке особине и технички захтеви:     Фонд се састоји од грађе на папиру.
Информативна средства:     Историјска белешка
Сумарни инвентар
Аналитички инвентар
Водич кроз архивске фондове. Архив Војводине I I I, Нови Сад, 1992.
Постојање и место чувања копија:     Нема копија.
Сродне јединице описа:     RS 002 F. 467 САНИТАРНИ ИНСПЕКТОРАТ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ (ФОНД)
Напомена :     Аналитички инвентар је израђен за део фонда у ком су формиране архивске јединице – Државни хигијенски завод АЈ 1-25 и Хигијенски завод АПВ АЈ 1-184.

 

Scroll to Top