RS 002 F. 221 ГЛАВНА УПРАВА ЗА ОБРАДУ ЗЕМЉИШТА НОВИХ НАСЕЉА

Назив:     ГЛАВНА УПРАВА ЗА ОБРАДУ ЗЕМЉИШТА НОВИХ НАСЕЉА
Сигнатура:     RS 002 F. 221
Ниво описа:     ФОНД
Седиште:     НОВИ САД
Распон грађе:     1946-1952
Датуми постојања творца:     1946-1952
Обим и носач записа јединице описа:     метара: 4,06, књига: 22, кутија: 30
Назив/Име ствараоца(лаца):     Главна управа за обраду земљишта нових насеља
Преузимање грађе:     Нема прецизних података када су архивска грађа и регистратурски материјал настали радом Главне управе за обраду земљишта нових насеља примљени у Архив Војводине. Предпоставља се да је грађа примљена 1964. године заједно са грађом Извршног већа АП Војводине, због чега није састављен посебан записник о примопредаји.
Оквир и садржај:     Архивска грађа фонда садржи књиге евиденције; записнике са седница и конференција Главне управе и Одсека за народну пољопривредну имовину ГИО НС АП Војводине; књиге евиденције површина земљишта по местима и евиденције стамбених зграда, стаја, магазина, обора, чардака и другог;, књиге инвентара имовине и залиха пољопривредних производа по месним управама за обраду земљишта нових насеља; документа о ликвидацији одсека и реферата народне пољопривредне имовине при среским и градским народним одборима; записнике о ликвидацији пољопривредне имовине; записнике о ликвидацији месних управа за обраду земљишта нових насеља; спискове дужника Главне пољопривредне комисије; исказе о стању и расподели фондова стоке, живог и неживог инвентара, семена, хране; финансијска и персонална документа и друго.
Допуне:     Не очекују се накнадне допуне.
Систем сређивања:     Фонд је мањим делом сређен регистратурски по принципу провенијенције, хронолошки по годинама и бројевима деловодног протокола. За већи део фонда су формиране тематске групе (серије), и то: документа о ликвидацији Одсека и реферада при СНО и ГНО, записници и друга документа о ликвидацији месних управа за обраду земљишта нових насеља, спискови дужника Главне пољопривредне комисије за Војводину, документа о стању и расподели фондова земљишта, зграда, семена, хране, сточног фонда и живог и неживог инвентара и финансијска документа.
Услови доступности:     Слободан приступ уз поштовање одредаба Закона о културним добрима РС, 1994.
Услови објављивања или умножавања:     Одлуком Архива.
Језик и писмо архивске грађе:     српски (ћирилица), српски (латиница)
Физичке особине и технички захтеви:     Архивска грађа је на папиру.
Информативна средства:     Сумарни инвентар
Историјска белешка
Аналитички инвентар
Постојање и место чувања копија:     Нема копија.
Сродне јединице описа:     RS 002 F. 180 ГЛАВНА ПОЉОПРИВРЕДНА КОМИСИЈА ЗА ВОЈВОДИНУ (ФОНД)
RS 002 F. 169 ГЛАВНИ НАРОДНООСЛОБОДИЛАЧКИ ОДБОР ВОЈВОДИНЕ (ФОНД)
RS 002 F. 201 ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ (ФОНД)

 

Scroll to Top