RS 002 F. 222 ГЛАВНА ДИРЕКЦИЈА ИНДУСТРИЈЕ КУДЕЉЕ И ЛАНА

Назив:     ГЛАВНА ДИРЕКЦИЈА ИНДУСТРИЈЕ КУДЕЉЕ И ЛАНА
Сигнатура:     RS 002 F. 222
Ниво описа:     ФОНД
Седиште:     НОВИ САД
Распон грађе:     1945-1952
Датуми постојања творца:     1946-1952
Обим и носач записа јединице описа:     метара: 5,80, књига: 49, кутија: 33
Назив/Име ствараоца(лаца):     Главна дирекција индустрије кудеље и лана
Преузимање грађе:     Архив Војводине преузео је архивску грађу и регистратурски материјал настао радом Главне дирекције индустрије кудеље и лана у неколико наврата. До прве примопредаје је дошло 27. маја 1964. године (Записник о примопредаји бр. 01-169/1, улазни инвентар Архива Војводине бр. 92) када је од писарнице Извршног већа АП Војводине преузето 842 пакета списа и 36 књига за период 1946-1953. година. Током 1967, 1972. и 1976. године дошло је до преузимања грађе, али о томе нема прецизнијих података.
Оквир и садржај:     Архивска грађа фонда садржи нормативна акта; записнике са седница; извештаје о раду Главне дирекције и њених експозитура; досијеа кудељара по местима; планове производње и извоза кудеље; планове инвестиција; финансијску документацију; техничку документацију (генерални планови кудељара, пројекти); персонална документа и друго.
Допуне:     Не очекују се допуне.
Систем сређивања:     Архивска грађа фонда је сређена мањим делом регистратурски по принципу провенијенције, хронолошки по годинама и бројевима деловодног протокола. За већи део фонда су формиране тематске групе које чине: нормативна акта; документација основне делатности; планирање, евиденција, статистика, студије и истраживања; општи послови; финансијско пословање; техничка документација и персонална документа.
Услови доступности:     Слободан приступ уз поштовање одредаба Закона о културним добрима РС, 1994.
Услови објављивања или умножавања:     Одлуком Архива.
Језик и писмо архивске грађе:     српски (ћирилица), српски (латиница)
Физичке особине и технички захтеви:     Архивска грађа је на папиру.
Информативна средства:     Сумарни инвентар
Историјска белешка
Архивски фондови и збирке у архивима и архивским одељењима у СФРЈ, САП Војводина, Сремски Карловци, 1977. 29-80.
Постојање и место чувања копија:     Нема копија.
Сродне јединице описа:     RS 002 F. 274 “КОНОПЉА” ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА КОНТРАХИРАЊЕ И ОТКУП ИНДУСТРИЈСКЕ КОНОПЉЕ (ФОНД)
RS 002 F. 360 ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА КОНТРАХИРАЊЕ И ОТКУП ИНДУСТРИЈСКОГ БИЉА НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ – ИСПОСТАВА НОВИ САД (ФОНД)
RS 002 F. 356 САВЕТ ЗА ИНДУСТРИЈУ ГЛАВНОГ ИЗВРШНОГ ОДБОРА НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ (ФОНД)
RS 002 F. 198 ИЗВРШНО ВЕЋЕ ВОЈВОДИНЕ (ФОНД)
Сродне јединице описа ван архива:     Архив србије, Генерална дирекција за текстил, кожу, обућу и кудељарство НР Србије 1950.

 

Scroll to Top