RS 002 F. 226 ВОДНА ЗАЈЕДНИЦА БАЧКИХ КАНАЛА

Назив:     ВОДНА ЗАЈЕДНИЦА БАЧКИХ КАНАЛА
Сигнатура:     RS 002 F. 226
Ниво описа:     ФОНД
Седиште:     СОМБОР
Распон грађе:     1945-1959
Датуми постојања творца:     1946-1962
Обим и носач записа јединице описа:     метара: 0,86, књига: 4, кутија: 7
Назив/Име ствараоца(лаца):     Водна заједница бачких канала
Историјат фонда/збирке:     Водопривредно предузеће Хидросистем Дунав – Тиса – Дунав, Рејонски погон ДТД Сомбор предао је Пољопривредном архиву, Нови Сад, (према примопредајном записнику бр. 03-94/2-1967) архивску грађу и регистратурски материјал више водних заjeдница и предузећа, међу којима и грађу Водне заједнице Бачких канала, односно Управе Канала у Бачкој. Грађа овог фонда примљена је у Aрхив по истом записнику у 3 наврата (26.12.1967., 17.1.1968. и 4.3.1968. год., према списковима предате грађе који су прилог записника о примопредаји). Грађа је примљена у несређеном стању, без података о количини.
Преузимање грађе:     Припајањем Пољопривредног архива Архиву Војводине у Сремским Карловцима (1968. год.), фонд је пренет у Архив Војводине. Овај пријем заведен је под бројем 64 i 75 у Улазном инвентару Архива Војводине.
Оквир и садржај:     Деловодни протокол, главна књига, благајнички дневник инвестиционих радова, катастарски подаци, списи о оснивању, правилници, извештаји о раду, затим материјали о експлоатацији каналских објеката, о пошумљавању и организацији шумарске службе код водне ѕаједнице, о одржавању хидротехничких објеката. Техничка документација обухвата документацију о хидротехничким објектима на каналима Бездан-Бечеј и Мали Стапар-Нови Сад, а поред ње су у оквиру фонда налазе и финансијска документација, персоналије, албуми са фотографијама и др.
Допуне:     Према допису Историјског архива у Сомбору (од 7.12.2007. год.)Друштвено водопривредно предузеће за регулацију река “Дунав и Тиса”, Сомбор, и Водопривредно предузеће “Западна Бачка”, Сомбор, које поседују архивску грађу из периода од 1930., односно 1945. године. Могуће је да део те грађе припада фондовима Ф.226. Водна заједница бачких канала,Сомбор (грађа у распону 1945-1962) и Ф.39. Техничка дирекција Акционарског друштва Канала Краља Петра I, Сомбор (грађа у распону 1930-1945), који се чувају у Архиву Војводине.
Систем сређивања:     Грађа је сређена у оквиру тематских група, али приликом сређивања овог фонда није примењивано “Упутство о сређивању архивске грађе и регистратурског материјала водних задруга” из 1961. године.
Услови доступности:     Слободан приступ уз поштовање одредаба Закона о културним добрима РС, 1994.
Услови објављивања или умножавања:     Одлука Архива.
Језик и писмо архивске грађе:     српски (ћирилица)
Физичке особине и технички захтеви:     Архивска грађа је на папиру.
Информативна средства:     Сумарни инвентар
Историјска белешка
Водич кроз архивске фондове. Архив Војводине I I, Нови Сад, 1991.
Постојање и место чувања копија:     Нема копија.
Сродне јединице описа:     RS 002 F. 39 ТЕХНИЧКА ДИРЕКЦИЈА АКЦИОНАРСКОГ ДРУШТВА КАНАЛА КРАЉА ПЕТРА I (ФОНД)
Напомена :     Књиге бр. 29 и 32 које се налазе у оквиру Ф.39 делимично припадају и овом фонду. У питању су књиге закупа (1946-1949 и 1951-1957).

 

Scroll to Top