RS 002 F. 228 САВЕЗ ОРГАНИЗАЦИЈА ЗА ФИЗИЧКУ КУЛТУРУ ВОЈВОДИНЕ

Назив:     САВЕЗ ОРГАНИЗАЦИЈА ЗА ФИЗИЧКУ КУЛТУРУ ВОЈВОДИНЕ
Сигнатура:     RS 002 F. 228
Ниво описа:     ФОНД
Седиште:     НОВИ САД
Распон грађе:     1946-1967
Датуми постојања творца:     1945- регистратура жива
Обим и носач записа јединице описа:     метара: 2,58, књига: 4, кутија: 23
Назив/Име ствараоца(лаца):     Савез организација за физику културу Војводине
Преузимање грађе:     Савез организација за физичку културу Војводине, Нови Сад обавестио је 26. новембра 1965. године (бр. Савеза I 1839/1965) Историјски архив Војводине (Архив Војводине) да је извршио преглед архивске грађе Савеза и свих покрајинских спортских одбора и савеза, издвоијо, класификовао сав регистратурски материјал и пописао га за предају Архиву Војводине. У књизи улазног инвентара Архива Војводине под редним бројем 102, заведен је пријем од 23.11.1966 , где је наведено да је од Савеза преузет један камион архивске грађе. Предпоставља се да је тада први пут извршена примопредаја архивске грађе овог Савеза. Други пријем архивске грађе настале радом овог Савеза био је 1989. године
(Записник о примопредаји: 031.5-5/1989). У књизи улазног инвентара Архива Војводине овај пријем је заведен под редним бројем 260.
Оквир и садржај:     Архивску грађу фонда Ф.228 чине: правилници, статути, упутства Савеза; материјали са годишњих скупштина; записници секретаријата; планови рада, упутства , задаци и анализе; извештаји о раду; збирни статистички прегледи о физичкој култури; план и развој физичке културе; здравствена заштита (стање, проблеми) у спортским организацијама; инвестиције за изградњу административне зграде Савеза спортова Војводине; подаци о дечијим летовалиштима, радничким спортским играма, раду извиђача; суд за заштиту аматеризма; картотека за регистрацију спортских друштава; курсеви, течајеви, школе; градња спортских игралишта; слетови; признања и награде; југословенске пионирске игре; спортска делатност инвалида у Покрајини; извештаји са терена о стању спорта; систем такмичења у Војводини; спортска сарадња са СССР; службени билтени, спорски гласник Савеза; часопис „Физичка кутура” ;
„Војвођански фискултурник”; часопис телесно васпитање „Партизан”; материјално финансијска документација: буџети, биланси, завршни рачуни; књиге евиденције и др.
Допуне:     Допуне се очекују.
Систем сређивања:     Део фонда Ф.228 је сређен регистратурски по принципу провенијенције, хронолошки по годинама и бројевима деловодног протокола. Део грађе који је био без деловодне ознаке је сређен по принципу слободне провенијенције, тематски.
Услови доступности:     Слободан приступ уз поштовање одредаба Закона о културним добрима РС, 1994.
Услови објављивања или умножавања:     Одлуком Архива.
Језик и писмо архивске грађе:     српски (ћирилица), српски (латиница)
Физичке особине и технички захтеви:     Архивска грађа је на папиру.
Информативна средства:     Сумарни инвентар
Аналитички инвентар
Историјска белешка
Постојање и место чувања копија:     Нема копија.
Сродне јединице описа:     RS 002 F. 298 ЗАВОД ЗА ФИЗИЧКУ КУЛТУРУ ВОЈВОДИНЕ (ФОНД)
RS 002 F. 410 ПАРТИЗАН – САВЕЗ ЗА ТЕЛЕСНО ВАСПИТАЊЕ ВОЈВОДИНЕ – ИЗВРШНИ ОДБОР (ФОНД)
RS 002 F. 246 ПОКРАЈИНСКИ ОДБОР ТЕШКОАТЛЕТСКОГ САВЕЗА СРБИЈЕ ЗА ВОЈВОДИНУ (ФОНД)
RS 002 F. 248 ПОКРАЈИНСКИ ОДБОР АТЛЕТСКОГ САВЕЗА СРБИЈЕ ЗА ВОЈВОДИНУ (ФОНД)
RS 002 F. 249 БИЦИКЛИСТИЧКИ САВЕЗ ВОЈВОДИНЕ (ФОНД)
RS 002 F. 250 БОКСЕРСКИ САВЕЗ ВОЈВОДИНЕ (ФОНД)
RS 002 F. 251 ВАЗДУХОПЛОВНИ САВЕЗ ВОЈВОДИНЕ (ФОНД)
RS 002 F. 252 ВЕСЛАЧКИ OДБОР ВОЈВОДИНЕ (ФОНД)
RS 002 F. 254 КОЊИЧКИ САВЕЗ ВОЈВОДИНЕ (ФОНД)
RS 002 F. 255 КУГЛАШКИ САВЕЗ ВОЈВОДИНЕ (ФОНД)
RS 002 F. 256 ПОКРАЈИНСКИ ОДБОР МАЧЕВАЛАЧКОГ САВЕЗА СРБИЈЕ ЗА ВОЈВОДИНУ (ФОНД)
RS 002 F. 257 ОДБОЈКАШКИ САВЕЗ ВОЈВОДИНЕ (ФОНД)
RS 002 F. 258 ПОКРАЈИНСКИ ОДБОР ШАХОВСКОГ САВЕЗА СРБИЈЕ ЗА ВОЈВОДИНУ (ФОНД)
RS 002 F. 259 ПОКРАЈИНСКИ ОДБОР СТОНОТЕНИСКОГ САВЕЗА СРБИЈЕ (ФОНД)
RS 002 F. 260 СТРЕЉАЧКИ САВЕЗ ВОЈВОДИНЕ (ФОНД)
RS 002 F. 264 КОШАРКАШКИ САВЕЗ ВОЈВОДИНЕ (ФОНД)
RS 002 F. 265 ПЛАНИНАРСКО – СМУЧАРСКИ САВЕЗ ВОЈВОДИНЕ (ФОНД)
RS 002 F. 266 ПЛИВАЧКИ САВЕЗ ВОЈВОДИНЕ (ФОНД)
RS 002 F. 267 РУКОМЕТНИ САВЕЗ ВОЈВОДИНЕ (ФОНД)
RS 002 F. 268 ПОКРАЈИНСКИ ОДБОР ФУДБАЛСКОГ САВЕЗА СРБИЈЕ ЗА ВОЈВОДИНУ (ФОНД)
RS 002 F. 270 ТЕНИСКИ САВЕЗ ВОЈВОДИНЕ (ФОНД)
RS 002 F. 507 ГИМНАСТИЧКИ ОДБОР ВОЈВОДИНЕ (ФОНД)
Scroll to Top