RS 002 F. 237 САВЕЗ ПЕНЗИОНЕРА ВОЈВОДИНЕ

Назив:     САВЕЗ ПЕНЗИОНЕРА ВОЈВОДИНЕ
Сигнатура:     RS 002 F. 237
Ниво описа:     ФОНД
Седиште:     НОВИ САД
Распон грађе:     1947-1960
Датуми постојања творца:     1947-
Обим и носач записа јединице описа:     метара: 7,23, књига: 35, кутија: 18
Назив/Име ствараоца(лаца):     Савез пензионера Војводине
Преузимање грађе:     Регистратурски материјал настао радом овог творца примљен је у Архив 25.10.1966.године, за период 1947-1960. у делимично несређеном стању, у количини 35 свежњева и 45 књига. У књизи улазног инвентара Архива Војводине налази се под бројем 101. До следећег преузимања је дошло 18.03.1974. године, преузета је грађа од Матице Српске за период 1951-1952, у књизи улазног инвентара Архива Војводине налази се под бројем 158.
Грађа је затим преузета од творца 14.06.2011. године, за период 1947-1980. број примопредајног записника 031.5-4, у количини од 4,60 м списа и књига, у књизи улазног инвентара Архива Војводине налази се под бројем 399.
Оквир и садржај:     Архивску грађу чине: Евиденција аката,евиденције о кретању чланства у Удружењу, евиденције чланова извршних и надзорних одбора подружница Удружења, евиденција добровољних радних часова пензионера по подружницама, подаци о оснивању и раду Покрајинског одбора Удружења пензионера и општинских удружења, о бројном стању чланства, о друштвено-политичкој и културној активности пензионера, о њиховом положају, условима живота, и раду на побољшању тих услова, о раду на решавању стамбених потреба, повећању пензија и др.
Допуне:     Очекују се допуне.
Систем сређивања:     Део фонда је сређен по годинама и бројевима деловодног протокола, за део фонда који је био у расутом стању грађа је систематизована по тематским групама. Грађа која је преузета 2011. године, није сређена.
Услови доступности:     Слободан приступ уз поштовање одредаба Закона о културним добрима РС, 1994.
Услови објављивања или умножавања:     Одлука Архива.
Језик и писмо архивске грађе:     српски (ћирилица), српски (латиница)
Физичке особине и технички захтеви:     Архивска грађа је на папиру.
Информативна средства:     Сумарни инвентар
Историјска белешка
Водич кроз архивске фондове. Архив Војводине IV, Нови Сад, 1993.
Архивски фондови и збирке у архивима и архивским одељењима у СФРЈ, САП Војводина, Сремски Карловци, 1977. 29-80.
Постојање и место чувања копија:     Нема копија.

 

Scroll to Top