RS 002 F. 24 ЗЕМАЉСКА ГРАЂЕВИНСКА УПРАВА ЗА СРПСКO ВОЈВОДСТВО И ТАМИШКИ БАНАТ

Назив:     ЗЕМАЉСКА ГРАЂЕВИНСКА УПРАВА ЗА СРПСКO ВОЈВОДСТВО И ТАМИШКИ БАНАТ
Сигнатура:     RS 002 F. 24
Ниво описа:     ФОНД
Седиште:     ТЕМИШВАР
Распон грађе:     1850-1861
Датуми постојања творца:     1850-1861
Обим и носач записа јединице описа:     метара: 42, књига: 33, кутија: 300
Назив/Име ствараоца(лаца):     ЗЕМАЉСКА ГРАЂЕВИНСКА УПРАВА ЗА СРПСКО ВОЈВОДСТВО И ТАМИШКИ БАНАТ – ТЕМИШВАР
Историјат творца:     Грађевинска управа за СВТБ пословала је од 1850. године до 1.02.1861. године. Била је надлежна за све врсте градње: високоградње, нискоградње, цестоградње и водоградње. На подручју Војводине је након тешких разарања и паљевина током 1848-49. и те како била потребна обнова грађевина. За потребе неформиране власти и за администрацију било је нужно оспособити или изградити одговарајући пословни простор, а и саобраћај је изискивао мрежу комуникација, водених или копнених. Са укидањем Земаљске управе за СВТБ престао је са радом и творац овог фонда.
Историјат фонда/збирке:     Грађа фонда Земаљска грађевинска управа за Српско Војводство и Тамишки Банат састоји се из президијалних, општих списа и књига.Творац фонда је за своје потребе врло добро организовао административно пословање. Сачињена је веома прегледна регистратурска шема која се у пуној мери почела примењивати од 1855. године. Обухвата 12 предметних целина у којима је обухваћена разграната делатност творца. Ове целине се даље деле у подгрупе, па је претраживање сваког сектора деловања творца фонда веома једноставно. За проналажење списа могу се користити помоћне административне књиге, посебно индекси, од који недостају само примерци за 1850, 1853, 1857. и 1860. годину. Ови списи углавном садрже персоналије, колаудације и комисијска путовања и нису од посебног значаја.
1989. године урађен је сумарни инвентар са белешком о фонду.
1994. године извршено је године печаћење и фолијација докумената фонда (97000 листова).
Податке о фонду даје и др Фердо Хауптман у чланку “Југословенско-мађарски архивски преговори и њихови резултати” у Гласнику архива и Друштву архивиста Босне и Херцеговине, Сарајево 1961.
Преузимање грађе:     Фонд Земаљска грађевинска управа за Српско Војводство и Тамишки Банат чувао се у Мађарском државном архиву до 1960. године, када је реституцијом предат Архиву Војводине.
Оквир и садржај:     Извештаји о изградњи путева, мостова и јавних зграда; мелиорације и исушивање земљишта; подизање насипа; изградња воденица и сувача на Бегеју, колаудације грађевинских објеката, исушивање ритске земље; извештајо и стању на рекама (Бегеј, Мориш, Сава, Тиса, Дунав); одржавање државних и коморских зграда; поправке цркава; изградња у Темишвару; personalia, miscellanea; елаборати о изградњи каналске мреже итд.
Систем сређивања:     Грађа је регистратурски сређена.
Услови доступности:     Слободан приступ уз поштовање Закона о културним добрима РС, 1994.
Услови објављивања или умножавања:     Одлука Архива Војводине.
Језик и писмо архивске грађе:     немачки (готица)
Информативна средства:     Сумарни инвентар
Историјска белешка
Постојање и место чувања оригинала:     Oригинали се чувају у Архиву Војводине, Ф.24
Постојање и место чувања копија:     Нема копија.
Сродне јединице описа:     RS 002 F. 23 ЗЕМАЉСКА УПРАВА ЗА СРПСКО ВОЈВОДСТВО И ТАМИШКИ БАНАТ (ФОНД)
RS 002 F. 22 ЗЕМАЉСКА ШКОЛСКА УПРАВА ЗА СРПСКО ВОЈВОДСТВО И ТАМИШКИ БАНАТ (ФОНД)
RS 002 F. 26 ЗЕМАЉСКА УПРАВА СРПСКО-БАНАТСКИХ ПОМОЋНИХ УРЕДА (ФОНД)
RS 002 F. 28 ПОЛИТИЧКО-ОРГАНИЗАЦИОНА КОМИСИЈА У ТЕМИШВАРУ (ФОНД)
RS 002 F. 32 ФИНАНСИЈСКА УПРАВА ЗА СРПСКО ВОЈВОДСТВО И ТАМИШКИ БАНАТ (ФОНД)
RS 002 F. 33 СРПСКО-БАНАТСКА ЗЕМАЉСКА КОМИСИЈА ЗА ОРГАНИЗАЦИОНА ПИТАЊА (ФОНД)
RS 002 F. 34 МЕШОВИТА ЗЕМАЉСКА КОМИСИЈА ЗА СРПСКО ВОЈВОДСТВО И ТАМИШКИ БАНАТ (ФОНД)

 

Scroll to Top