RS 002 F. 25 СРЕЗ БИЛЕТ

Назив:     СРЕЗ БИЛЕТ
Сигнатура:     RS 002 F. 25
Ниво описа:     ФОНД
Седиште:     БИЛЕТ
Распон грађе:     1850-1860
Датуми постојања творца:     1850-1860
Обим и носач записа јединице описа:     метара: 2,8, кутија: 22
Назив/Име ствараоца(лаца):     Срез Билет
Историјат творца:     Наредбом Министарства унутрашњих послова Аустријске монархије од 17. августа 1851. године, која је 6. септембра 1851. године објављена у Земаљском службеном листу за Српско Војводство и Тамишки Банат (Landes Gesetz – und Regierungsbllat), заведена је политичко-административна управа и извршена подела Српског Војводства и Тамишког Баната на дистрикте и срезове.
На челу управе су се налазили: гувернер, виши комесари, срески начелници и старешине општина.
Наредбом Министарства унутрашњих послова, правосуђа и финансија од 1. фебруара 1854. године уведена је подела Српског Војводства и Тамишког Баната на округе и срезове. Срез Билет (Billet) је ушао у састав Округа Велики Бечкерек.
Царским декретом од 27. децембра 1860. године одлучено је да се Српско Војводство и Тамишки Банат укине и укључи у Краљевину Угарску, а 4. јануара 1861. године одлучено је да се распусти читав политичко-управни апарат Српског Војводства и Тамишког Баната.
Историјат фонда/збирке:     Фонд је примљен од Историјског архива Кикинде.
У досијеу фонда нађени су подаци да су списи мањим делом сачувани а књиге фрагментарно, да је фонд сређен регистратурски и да има израђен сумарни инвентар (3 књиге и 18 кутија). Међутим, књиге нису пронађене, а приликом сређивања збирке Varia (Ф.469) пронађени су документи за које је утврђено да припадају овом фонду, због чега је фонд је поново сређен регистратурски на основу оригиналних сигнатура, и израђен је нови сумарни инветар.
Грађа фонда је на немачком језику и смештена је у 22 кутије.
Преузимање грађе:     Према Записнику о примопредаји архивске грађе заведеног под бројем 03-779/1-70 у Архиву Војводине грађа је примљена од Историјског архива Кикинде 8. октобра 1970. године у несређеном стању.
Оквир и садржај:     Извештаји о месту пребивалишта тражених лица, издавње дозвола за ношење оружја, повратак војника на одсуству у своје војне јединице, отпуштање лица којима је суђено због кривичних преступа из државне службе, молбе за добијање путних исправа и пасоша, извештаји о здравственом стању по општинама, убирање таксе на оружје које се налази у приватним рукама, конкурси и попуњавање упражњених места општинских службеника, одређивање локација за изградњу општинских затвора, пореске обавезе лица која се баве узгајањем дувана, извештаји о стању усева, исплате улога из благајне канала Бегеј итд.
Допуне:     Не очекују се накнадне допуне.
Систем сређивања:     Фонд је сређен регистратурски.
Услови доступности:     Слободан приступ уз поштовање одредаба Зкона о културним добрима РС, 1994.
Услови објављивања или умножавања:     Одлуком Архива.
Језик и писмо архивске грађе:     немачки (готица)
Физичке особине и технички захтеви:     Архивска грађа је на папиру, књиге нису сачуване, а списи су мањим делом сачувани.
Информативна средства:     Сумарни инвентар
Водич кроз архивске фондове. Архив Војводине I, Сремски Карловци, 1977.
Архивски фондови и збирке у архивима и архивским одељењима у СФРЈ, САП Војводина, Сремски Карловци, 1977. 29-80.
Водич кроз архивске фондове Архива Војводине, Нови Сад, 1999.
Постојање и место чувања оригинала:     Оригинали се чувају у Архиву Војводине, Ф.25.
Постојање и место чувања копија:     Нема копија.
Сродне јединице описа:     RS 002 F. 13 ВЛАСТЕЛИНСТВО БИЛЕТ (ФОНД)
Сродне јединице описа ван архива:     Историјски архив Сомбор, Среско начелство – Баја (1850-1861)
Историјски архив Сомбор, Среско начелство – Сомбор (1850-1862)
Историјски архив Сомбор, Среско начелство – Оџаци (1850-1854)
Историјски архив Сомбор, Среско начелство – Кула (1850-1864)
Историјски архив Сомбор, Среско начелство – Алмаш (1850-1854)
Историјски архив Зрењанин, Срез Велики Бечкерек (1850-1861)

 

Scroll to Top