RS 002 F. 245 САВЕЗ КУЛТУРНО – ПРОСВЕТНИХ ДРУШТАВА ВОЈВОДИНЕ

Назив:     САВЕЗ КУЛТУРНО – ПРОСВЕТНИХ ДРУШТАВА ВОЈВОДИНЕ
Сигнатура:     RS 002 F. 245
Ниво описа:     ФОНД
Седиште:     НОВИ САД
Распон грађе:     1945-1957
Датуми постојања творца:     1948-1957
Обим и носач записа јединице описа:     метара: 6,23, књига: 20, кутија: 50
Назив/Име ствараоца(лаца):     Савез културно – просветних друштава Војводине
Преузимање грађе:     Прво преузимање архивске грађе овог фонда од стране Архива Војводине извршено је 1969. године од Музеја социјалистичке револуције (данас Музеј Војводине, Нови Сад) (Записник о преузимању архивске грађе бр. 03-308/1-69 од 19.03.1969. године).У Улазном инвентару Архива Војводине овај пријем заведен је под бројем 119.
Приликом пријема архивске грађе Ф. 314. Културно-просветне заједнице Војводине 2008. године у Архив Војводине примљен је и други део грађе овог фонда (Записник о примопредаји архивске грађе бр.II 031.5–11/2-08 од 04.11.2008. године). У Улазном инвентару Архива Војводине овај пријем заведен је под бројем 384.
Оквир и садржај:     Подаци о оснивању и реорганизацији републичког и покрајинског Савеза КПД; записници и материјали са седница републичког, покрајинског, среских и градских савеза КПД; планови и извештаји о раду покрајинског, среских и градских савеза КПД; подаци о стању и раду културно-просветних друштава, народних универзитета, књижница и читаоница, аматерских позоришта, музичких друштава, литерарних и ликовних клубова, и др.; подаци о раду стручних секција (секција за народно просвећивање, секција за књижевност, секција за фолклор и музику, драмска и издавчка секција) и секција за националне мањине (секције за културни рад Мађара, Румуна, Русина); подаци о листу “Наша сцена”; платни спискови, финансијска документација, персоналије и др.
Допуне:     Не очекују се допуне.
Систем сређивања:     Први део преузете грађе фонда примљен је у расутом стању и мањим делом сређен у оквиру преписке по бројевима деловодног протокола, док су за већи део фонда формиране тематске групе.
При сређивању другог дела грађе фонда извршена је и ревизија претходно приспелог дела фонда да би се грађа могла објединити. При том је углавном сачувана структура фонда утврђена при претходном сређивању, односно грађа је мањим делом сређена у оквиру преписке по годинама, а у оквиру година по бројевима деловодног протокола, док су од издвојене грађе и грађе без деловодних бројева формиране тематске групе.
Приликом ревизије фонда Ф.425. Савез аматерских позоришних друштава Војводине, издвојена је грађа која припада овом фонду (Ф. 245) из периода 1948-1956. године, и која се састојала од преписке, записника са скупштина и седница Управног и Извршног одбора, докумената која се односи на рад аматерских позоришта, и друге грађе. Издвојена грађа сређена је и уложена на одговарајућа места у оквиру преписке и тематских група, а највећим делом у оквиру грађе Драмске секције Савеза КПД АП Војводине.
Услови доступности:     Слободан приступ уз поштовање одредаба Закона о културним добрима РС, 1994.
Услови објављивања или умножавања:     Одлука Архива.
Језик и писмо архивске грађе:     српски (ћирилица), румунски (латиница), русински (латиница), словачки (латиница), мађарски (латиница)
Физичке особине и технички захтеви:     Архивска грађа је на папиру.
Информативна средства:     Сумарни инвентар
Историјска белешка
Водич кроз архивске фондове. Архив Војводине I I I, Нови Сад, 1992.
Постојање и место чувања копија:     Нема копија.
Сродне јединице описа:     RS 002 F. 425 САВЕЗ АМАТЕРСКИХ ПОЗОРИШНИХ ДРУШТАВА ВОЈВОДИНЕ (ФОНД)
RS 002 F. 307 ЗАЈЕДНИЦА РАДНИЧКИХ И НАРОДНИХ УНИВЕРЗИТЕТА И СРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ ОДРАСЛИХ ВОЈВОДИНЕ (ФОНД)
RS 002 F. 509 САВЕЗ ОРГАНИЗАЦИЈА И УСТАНОВА ЗА ШИРЕЊЕ КЊИГЕ ВОЈВОДИНЕ (ФОНД)
RS 002 F. 528 САВЕЗ ДЕЧИЈИХ ПОЗОРИШТА ВОЈВОДИНЕ (ФОНД)
RS 002 F. 529 САВЕЗ МУЗИЧКИХ ДРУШТАВА ВОЈВОДИНЕ (ФОНД)
RS 002 F. 314 КУЛТУРНО – ПРОСВЕТНА ЗАЈЕДНИЦА ВОЈВОДИНЕ (ФОНД)

 

Scroll to Top