RS 002 F. 246 ПОКРАЈИНСКИ ОДБОР ТЕШКОАТЛЕТСКОГ САВЕЗА СРБИЈЕ ЗА ВОЈВОДИНУ

Назив:     ПОКРАЈИНСКИ ОДБОР ТЕШКОАТЛЕТСКОГ САВЕЗА СРБИЈЕ ЗА ВОЈВОДИНУ
Сигнатура:     RS 002 F. 246
Ниво описа:     ФОНД
Седиште:     НОВИ САД
Распон грађе:     1948-1966
Датуми постојања творца:     1948- нема података да ли је престао с радом
Обим и носач записа јединице описа:     метара: 1,74, књига: 7, кутија: 15
Назив/Име ствараоца(лаца):     Покрајински одбор Тешкоатлетског савеза Србије за Војводину
Преузимање грађе:     Савез организација за физичку културу Војводине, Нови Сад обавестио је 26. новембра 1965. године (бр. Савеза I 1838/1965) Историјски архив Војводине (Архив Војводине) да је извршио преглед архивске грађе Савеза и свих покрајинских спортских одбора и савеза, издвоијо, класификовао сав регистратурски материјал и пописао га за предају Архиву Војводине. Међу пописаном архивском грађом за преузимање налазила се и грађа настала радом Покрајинског одбора Тешкоатлетског савеза Србије за Војводину, Нови Сад у временском распону од 1953. до 1962. године.Предпоставља се да је тада први пут Архив Војводине преузео архивску грађу овог Савеза. Савез организација за физичку културу Војводине предао је Архиву Војводине 18. новембра 1989. године (Записник о примопредаји VII 031.5-22/1989) архивску грађу Тешкоатлетског одбора Војводине у временском периоду од 1945. до 1962. године у количини од 1 м. Овај пријем је у књизи улазног инвентара Архива Војводине заведен под редним бројем 277. Савез организација за физичку културу Војводине предао је Архиву Војводине 18. новембра 1989. године (Записник о примопредаји VII 031.5-23/1989) архивску грађу Рвачког савеза Војводине који се до 1962. године налазио у саставу Тешкоатлетског одбора Војводине. Примљена архивска грађа обухватала је временски период од 1956. до 1968. године у количини од 0,01 м. Овај пријем је у књизи улазног инвентара Архива Војводине заведен под редним бројем 278.
Оквир и садржај:     Архивску грађу фонда Ф.246 чине: подаци о оснивању, правилима и организационој структури Савеза; материјали са годишњих скупштина; пропозиције и календари одржавања првенстава у рвању и дизању тегова; такмичења у дизању тегова; подаци о појединачним, екипним, и интернационалним такмичењима у рвању; рад дисциплинског суда; планови; статистика; подаци о тренерима, инструкторима, спортским судијама; билтени; материјално и финансијско пословање; књиге евиденције и др.
Допуне:     Допуне се очекују. На основу извештаја о извршеном прегледу архивисте за заштиту архивске грађе ван архива (II 031.3 – 23/3-13) у регистратури има за преузимање 0,40 м архивске грађе Савеза за дизање тегова Војводине настале до 1982. године; 0,80 м архивске грађе Рвачког савеза Војводине (II 031.3-24/3-13) настале до 1982. године и 1 м архивске грађе Џудо савеза (II 031.3 132/3-12) настале до 1980. године.
Систем сређивања:     Део фонда Ф.246 је сређен регистратурски по принципу провенијенције, односно хронолошки по годинама и бројевима деловодног протокола. Део архивске грађе устројен је по принципу слободне провенијенције, односно тематски. За овај део фонда формиране су серије (тематске групе) јер архивска грађа није имала своју деловодну ознаку.
Услови доступности:     Слободан приступ уз поштовање одредаба Закона о културним добрима РС, 1994.
Услови објављивања или умножавања:     Одлуком Архива.
Језик и писмо архивске грађе:     српски (ћирилица), српски (латиница)
Физичке особине и технички захтеви:     Архивска грађа је на папиру.
Информативна средства:     Сумарни инвентар
Аналитички инвентар
Историјска белешка
Архивски фондови и збирке у архивима и архивским одељењима у СФРЈ, САП Војводина, Сремски Карловци, 1977. 29-80.
Водич кроз архивске фондове. Архив Војводине IV, Нови Сад, 1993.
Постојање и место чувања копија:     Нема копија.
Сродне јединице описа:     RS 002 F. 228 САВЕЗ ОРГАНИЗАЦИЈА ЗА ФИЗИЧКУ КУЛТУРУ ВОЈВОДИНЕ (ФОНД)

 

Scroll to Top