RS 002 F. 244 ПОКРАЈИНСКА ДРЖАВНА АРБИТРАЖА

Назив:     ПОКРАЈИНСКА ДРЖАВНА АРБИТРАЖА
Сигнатура:     RS 002 F. 244
Ниво описа:     ФОНД
Седиште:     НОВИ САД
Распон грађе:     1947-1954
Датуми постојања творца:     1947-1954
Обим и носач записа јединице описа:     метара: 2,99, књига: 15, кутија: 20
Назив/Име ствараоца(лаца):     Покрајинска државна арбитража
Преузимање грађе:     Архивска грађа и регистратурски материјал настали радом Покрајинске државне арбитраже примљени су од Писарнице Извршног већа Скупштине АП Војводине априла 1964. године (Записник о примопредаји бр. 01-169 од 27. маја 1964.) и заведени су у књигу улазног инвентара Архива Војводине под редним бројем 92.
Оквир и садржај:     Архивска грађа фонда садржи књиге евиденције; документа са подацима о организацији и раду Арбитраже, обезбеђивању довољног броја арбитара и правних референата; табеларне прегледе о бројном стању кадрова; податке о стању и заостацима у решавању предмета; разне расписе, одговоре и упутства Главне арбитраже при Влади ФНР Југославије и Државне арбитраже при Влади НР Србије; месечне статистичке податке о раду Покрајинске државне арбитраже; месечне извештаје о раду Среске државне арбитраже у Суботици и Зрењанину и Градске државне арбитраже Нови Сад; финансијска документа; персонална документа и друго. У одабраним предметима групе С-спорови, већину спорова чине новчана потраживања по разним основама као што су: не исплаћене фактуре, тј. потраживања за извршене услуге, односно за излиферовану робу, оспорени рачуни, обрачунски салдо из узајамног пословања; тужбе ради неизвршења уговора, спорови због неисправно извршених грађевинских радова, спорови ради повраћаја амбалаже и неисплаћене куповне цене, због разних неисплаћених радова. Посебност чине документа у којима се као тужилац појављују банке, штедионице и задруге које су махом све конфисковане, али се и оне све сада налазе у ликвидацији. Сва ова тужбена потраживања односе се на дужнике који су или немачке народности или народни непријатељи, односно сарадници окупатора чија је имовина конфискована, а тужбе су поднете против државе, односно народних одбора као правних наследника конфисковане имовине. У грађи која се односи на ове спорове има предмета који потичу из предратних и ратних дуговања, а има и предмета где су дуговања настала у току рата. На пример, неколико предмета Апатинске банке и штедионице против Државне пиваре у Апатину ради исплате дуговања конфисковане имовине приватних лица, или спорови Пољопривредне машинске станице из Сомбора која је у ликвидацији против сељачких радних задруга због извршених, а неисплаћених пољопривредних радова.
Допуне:     Не очекују се допуне.
Систем сређивања:     Архивска грађа Фонда је највећим делом сређен регистратурски по принципу провенијенције. Преписка и арбитражни предмети групе С су сређени по годинама и бројевима деловодног протокола. За мањи део фонда формиране су тематске групе (серије), као што су платни спискови, завршни рачуни, ликвидациони листови и персоналије.
Услови доступности:     Слободан приступ уз поштовање одредаба Закона о културним добрима РС, 1994.
Услови објављивања или умножавања:     Одлуком Архива.
Језик и писмо архивске грађе:     српски (ћирилица), српски (латиница)
Физичке особине и технички захтеви:     Архивска грађа је на папиру.
Информативна средства:     Сумарни инвентар
Историјска белешка
Архивски фондови и збирке у архивима и архивским одељењима у СФРЈ, САП Војводина, Сремски Карловци, 1977. 29-80.
Водич кроз архивске фондове. Архив Војводине I I I, Нови Сад, 1992.
Постојање и место чувања копија:     Нема копија.
Сродне јединице описа:     RS 002 F. 306 ОКРУЖНИ ПРИВРЕДНИ СУД (ФОНД)
RS 002 F. 350 ВИШИ ПРИВРЕДНИ СУД (ФОНД)

 

Scroll to Top