RS 002 F. 247 САВЕЗ ЗЕМЉОРАДНИЧКИХ ЗАДРУГА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

Назив:     САВЕЗ ЗЕМЉОРАДНИЧКИХ ЗАДРУГА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ
Сигнатура:     RS 002 F. 247
Ниво описа:     ФОНД
Седиште:     НОВИ САД
Распон грађе:     1947-1962
Датуми постојања творца:     1948-1962
Обим и носач записа јединице описа:     метара: 31, књига: 35, кутија: 246
Назив/Име ствараоца(лаца):     Савез земљорадничих задруга Аутономне Покрајине Војводине
Преузимање грађе:     Регистратурски материјал Савеза земљорадничких задруга АПВ настао у периоду 1948-1954 преузео је Архив Војводине 1963.године од Задружног архива Војводине. Овај пријем је заведен у улазном инвентару под бројем 18. Следеће преузимање је извршено од Привредне коморе Војводине 13.5.1980. године, када су преузети биланси и платни спискови за период 1960-1962 (број примопредајног записника VII 031.5-3/1980, број улазног инвентара 185).
Оквир и садржај:     Грађу овог фонда чине материјали о оснивању и раду Савеза (нормативна акта, записници са седница органа управљања), преписка са Главним задружним савезом ФНРЈ, Главним савезом земљорадничих задруга Србије, са среским савезима земљорадничких задруга и са задругама чланицама. Ту се такође налазе материјали о раду одељења и одсека Савеза(планско одељење, пословно, културно просветно, пољопривредно, ревизорско одељење, одељење за инструктажу, одељење капиталне изградње и др), затим докуметнациони материјали стручних служби са терена, материјали у вези пољопривредних проблема, као и материјали о курсевима, стипендирању, подаци о пољопривредним добрима, финансијска и персонална долументација и др.
Допуне:     Не очекују се допуне.
Систем сређивања:     Одабрана архивска грађа је груписана на серије и тематске групе са циљем реконструкције организационе структуре Савеза.
Услови доступности:     Слободан приступ уз поштовање одредаба Закона о културним добрима РС, 1994.
Услови објављивања или умножавања:     Одлука Архива.
Језик и писмо архивске грађе:     српски (ћирилица), српски (латиница)
Физичке особине и технички захтеви:     Архивска грађа је на папиру.
Информативна средства:     Историјска белешка
Сумарни инвентар
Аналитички инвентар
Предметни регистар
Постојање и место чувања копија:     Нема копија.
Сродне јединице описа:     RS 002 F. 285 ПОЉОПРИВРЕДНИ АРХИВ (ФОНД)
RS 002 F. 229 ГЛАВНИ ЗАДРУЖНИ САВЕЗ СРБИЈЕ – ПОВЕРЕНИШТВО ЗА ВОЈВОДИНУ (ФОНД)
RS 002 F. 182 ЗАДРУЖНИ САВЕЗ ВОЈВОДИНЕ (ФОНД)
RS 002 F. 325 ПОКРАЈИНСКА ПРИВРЕДНА КОМОРА (ФОНД)
RS 002 F. 239 САВЕЗ СЕЉАЧКИХ РАДНИХ ЗАДРУГА ВОЈВОДИНЕ (ФОНД)
RS 002 F. 308 ЦЕНТАР ЗА ПОЉОПРИВРЕДНУ ПРОПАГАНДУ (ФОНД)
RS 002 F. 361 САВЕЗ ЗАДРУЖНИХ ШТЕДИОНИЦА ВОЈВОДИНЕ (ФОНД)

 

Scroll to Top