RS 002 F. 248 ПОКРАЈИНСКИ ОДБОР АТЛЕТСКОГ САВЕЗА СРБИЈЕ ЗА ВОЈВОДИНУ

Назив:     ПОКРАЈИНСКИ ОДБОР АТЛЕТСКОГ САВЕЗА СРБИЈЕ ЗА ВОЈВОДИНУ
Сигнатура:     RS 002 F. 248
Ниво описа:     ФОНД
Седиште:     НОВИ САД
Распон грађе:     1949-1969
Датуми постојања творца:     1948- регистратура жива
Обим и носач записа јединице описа:     метара: 2,46, књига: 7, кутија: 22
Назив/Име ствараоца(лаца):     Атлетски савез Војводине
Преузимање грађе:     Савез организација за физичку културу Војводине, Нови Сад обавестио је 26. новембра 1965. године (бр. Савеза I 1838/1965) Историјски архив Војводине (Архив Војводине) да је извршио преглед архивске грађе Савеза и свих покрајинских спортских одбора и савеза, издвоијо, класификовао сав регистратурски материјал и пописао га за предају Архиву Војводине. Међу пописаном архивском грађом за преузимање налазила се и грађа настала радом Покрајинског одбора Атлетског савеза Србије за Војводину, Нови Сад у временском распону од 1950. до 1962. године. Предпоставља се да је тада први пут Архив Војводине примио архивску грађу овог Савеза. Савез организација за физичку културу Војводине предао је Архиву Војводине 18. новембра 1989. године (Записник о примопредаји VII 031.5-10/1989), архивску грађу Атлетског одбора Војводине у временском периоду од 1949. до 1965. године у количини од 0,70 м. Овај пријем је у књизи улазног инвентара Архива Војводине заведен под редним бројем 265.
Оквир и садржај:     Архивску грађу фонда Ф.248 чине: правила Атлетског савеза; записници са седнинца Пленума, Секретаријата, Извршног и Управног одбора; извештаји са годишњих скупштина; подаци о одржавању кросева, атлетских игара радничке омладине, такмичењима основних и средњих школа, учешћу на европским такмичењима, појединачним првенствима; пропозиције у атлетском такмичењу; признања атлетских рекорда, табеларни прегледи резултата остварених на такмичењима у овој спортској дисциплини; оснивање стучних школа; сручни кадар, њихов рад на терену и организација; материјали Комисије за наставу и кадрове; подаци о атлетским тренерима, инструкторима, судијама и регистровању чланова атлетских клубова; реферати и анализе; билтени ; материјално – финансијска докуметација; књиге евиденције и др.
Допуне:     Допуне се очекују. На основу извештаја о извршеном прегледу архивисте за заштиту архивске грађе ван архива (II 031.3 – 41/3-12) у регистратури има за преузимање 1,10 м архивске грађе настале до 1981. године.
Систем сређивања:     Део фонда Ф.248 је сређен регистратурски по принципу провенијенције, односно хронолошки по годинама и бројевима деловодног протокола. Део архивске грађе устројен је по принципу слободне провенијенције, односно тематски. За овај део фонда формиране су серије (тематске групе) јер архивска грађа није имала своју деловодну ознаку. Формирана је 281 архивска јединица (предмети).
Услови доступности:     Слободан приступ уз поштовање одредаба Закона о културним добрима РС, 1994.
Услови објављивања или умножавања:     Одлуком Архива.
Језик и писмо архивске грађе:     српски (ћирилица), српски (латиница)
Физичке особине и технички захтеви:     Архивска грађа је на папиру.
Информативна средства:     Сумарни инвентар
Аналитички инвентар
Историјска белешка
Архивски фондови и збирке у архивима и архивским одељењима у СФРЈ, САП Војводина, Сремски Карловци, 1977. 29-80.
Водич кроз архивске фондове. Архив Војводине I I I, Нови Сад, 1992.
Постојање и место чувања копија:     Нема копија.
Сродне јединице описа:     RS 002 F. 228 САВЕЗ ОРГАНИЗАЦИЈА ЗА ФИЗИЧКУ КУЛТУРУ ВОЈВОДИНЕ (ФОНД)
Напомена :     Приликом прегеда стања фонда Ф.248 због уноса података у базу Информационог система Архива Војводине ( ИСАВ), констатовано је да се у последњој кутији налазе 4 деловодна протокола, која треба да се издвоје и устроје у поредак књига. Самим тим требало би извршити пренумерацију књига и кутија.

 

Scroll to Top