RS 002 F. 249 БИЦИКЛИСТИЧКИ САВЕЗ ВОЈВОДИНЕ

Назив:     БИЦИКЛИСТИЧКИ САВЕЗ ВОЈВОДИНЕ
Сигнатура:     RS 002 F. 249
Ниво описа:     ФОНД
Седиште:     НОВИ САД
Распон грађе:     1949-1975
Датуми постојања творца:     1949- регистратура жива
Обим и носач записа јединице описа:     метара: 0,67, књига: 4, кутија: 6
Назив/Име ствараоца(лаца):     Бициклистички савез Војводине
Преузимање грађе:     Савез организација за физичку културу Војводине, Нови Сад обавестио је 26. новембра 1965. године (бр. Савеза I 1838/1965) Историјски архив Војводине (Архив Војводине) да је извршио преглед архивске грађе Савеза и свих покрајинских спортских одбора и савеза, издвоијо, класификовао сав регистратурски материјал и пописао га за предају Архиву Војводине. Међу пописаном архивском грађом за преузимање налазила се и грађа настала радом Бициклистичког одбора Војводине, Нови Сад у временском распону од 1957. до 1962. године. Предпоставља се да је тада Архив Војводине први пут преузео архивску грађу овог Савеза. Савез организација за физичку културу Војводине предао је Архиву Војводине 18. новембра 1989. године (Записник о примопредаји VII 031.5-14/1989), архивску грађу Бициклистичког савеза Војводине у временском периоду од 1949. до 1957. године у количини од 0,40 м. Овај пријем је у књизи улазног инвентара Архива Војводине заведен под редним бројем 269.
Оквир и садржај:     Архивску грађу фонда Ф.249 чине: подаци о организационој стуктури и пословању Савеза; статути, правилници, планови рада, записници, извештаји и скуштински материјали; такмичарске пропозиције, листе такмичења, учешћа на такмичињима; часописи; буџети; књиге евиденције и др.
Допуне:     Допуне се очекују. На основу извештаја о извршеном прегледу архивисте за заштиту архивске грађе ван архива (II 031.3 – 60/3-13) у регистратури има за преузимање 0,95 м архивске грађе настале у периоду 1957 – 1982. године.
Систем сређивања:     Део фонда Ф.249 је сређен регистратурски по принципу провенијенције, односно хронолошки по годинама и бројевима деловодног протокола.Део архивске грађе устројен је по принципу слободне провенијенције, односно тематски. За овај део фонда формиране су серије (тематске групе) јер архивска грађа није имала своју деловодну ознаку. Формирана је 31 архивска јединица (предмети).
Услови доступности:     Слободан приступ уз поштовање одредаба Закона о културним добрима РС, 1994.
Услови објављивања или умножавања:     Одлуком Архива.
Језик и писмо архивске грађе:     српски (ћирилица), српски (латиница)
Физичке особине и технички захтеви:     Архивска грађа је на папиру.
Информативна средства:     Сумарни инвентар
Аналитички инвентар
Историјска белешка
Архивски фондови и збирке у архивима и архивским одељењима у СФРЈ, САП Војводина, Сремски Карловци, 1977. 29-80.
Водич кроз архивске фондове. Архив Војводине I I I, Нови Сад, 1992.
Постојање и место чувања копија:     Нема копија.
Сродне јединице описа:     RS 002 F. 228 САВЕЗ ОРГАНИЗАЦИЈА ЗА ФИЗИЧКУ КУЛТУРУ ВОЈВОДИНЕ (ФОНД)

 

Scroll to Top