RS 002 F. 250 БОКСЕРСКИ САВЕЗ ВОЈВОДИНЕ

Назив:     БОКСЕРСКИ САВЕЗ ВОЈВОДИНЕ
Сигнатура:     RS 002 F. 250
Ниво описа:     ФОНД
Седиште:     НОВИ САД
Распон грађе:     1949-1977
Датуми постојања творца:     1948- регистратура жива
Обим и носач записа јединице описа:     метара: 1,03, књига: 3, кутија: 9
Назив/Име ствараоца(лаца):     Боксерски савез Војводине
Преузимање грађе:     Савез организација за физичку културу Војводине, Нови Сад обавестио је 26. новембра 1965. године (бр. Савеза I 1838/1965) Историјски архив Војводине (Архив Војводине) да је извршио преглед архивске грађе Савеза и свих покрајинских спортских одбора и савеза, издвоијо, класификовао сав регистратурски материјал и пописао га за предају Архиву Војводине. Међу пописаном архивском грађом за преузимање налазила се и грађа настала радом Боксерског одбора Војводине, Нови Сад у временском распону од 1950. до 1962. године. Предпоставља се да је тада Архив Војводине први пут преузео архивску грађу овог Савеза. Савез организација за физичку културу Војводине предао је Архиву Војводине 18. новембра 1989. године (Записник о примопредаји VII 031.5-24/1989), архивску грађу Боксерског савеза Војводине у временском периоду од 1949. до 1977. године у количини од 0,40 м. Овај пријем је у књизи улазног инвентара Архива Војводине заведен под редним бројем 279.
Оквир и садржај:     Архивску грађу фонда Ф.250 чине: Правила и правилници Босерског савеза Војводине; записници са скупштина Боксерског савеза Југославије, Боксерског савеза Србије и Боксерског савеза Војводине; материјали са седница Одбора Боксерског савеза Југославије; планови, записници и извештаји спорских секција; подаци о боксерским клубовима на територији Војводине и њихов рад; анкетни листови за клубове; подаци о такмичарским комисијама и учешћима на такмичењима; материјали клубова који су престали да раде; зборови судија; пропозиције такмичења; билтени и др.
Допуне:     Допуне се очекују.
Систем сређивања:     Део фонда Ф.250 је сређен регистратурски по принципу провенијенције, односно хронолошки по годинама и бројевима деловодног протокола. Део архивске грађе устројен је по принципу слободне провенијенције, односно тематски. За овај део фонда формиране су серије (тематске групе) јер архивска грађа није имала своју деловодну ознаку. Формирана је 121 архивска јединица (предмети).
Услови доступности:     Слободан приступ уз поштовање одредаба Закона о културним добрима РС, 1994.
Услови објављивања или умножавања:     Одлуком Архива.
Језик и писмо архивске грађе:     српски (ћирилица), српски (латиница)
Физичке особине и технички захтеви:     Архивска грађа је на папиру.
Информативна средства:     Сумарни инвентар
Аналитички инвентар
Историјска белешка
Архивски фондови и збирке у архивима и архивским одељењима у СФРЈ, САП Војводина, Сремски Карловци, 1977. 29-80.
Водич кроз архивске фондове. Архив Војводине I I I, Нови Сад, 1992.
Постојање и место чувања копија:     Нема копија.
Сродне јединице описа:     RS 002 F. 228 САВЕЗ ОРГАНИЗАЦИЈА ЗА ФИЗИЧКУ КУЛТУРУ ВОЈВОДИНЕ (ФОНД)

 

Scroll to Top