RS 002 F. 258 ПОКРАЈИНСКИ ОДБОР ШАХОВСКОГ САВЕЗА СРБИЈЕ ЗА ВОЈВОДИНУ

Назив:     ПОКРАЈИНСКИ ОДБОР ШАХОВСКОГ САВЕЗА СРБИЈЕ ЗА ВОЈВОДИНУ
Сигнатура:     RS 002 F. 258
Ниво описа:     ФОНД
Седиште:     НОВИ САД
Распон грађе:     1948-1960
Датуми постојања творца:     1948- регистратура жива
Обим и носач записа јединице описа:     метара: 0,78, књига: 12, кутија: 5
Назив/Име ствараоца(лаца):     Шаховски савез Војводине
Преузимање грађе:     Покрајински одбор шаховског савеза Србије за Војводину, Нови Сад предао је Архиву Војводине 1961.године (Записник о примопредаји 02-243/1-1961) архивску грађу насталу радом овог Савеза у временском распону од 1948. до 1958. године. Примљену архивску грађу је чинило 11 фасцили и 20 књига. У књизи улазног инвентара Архива Војводине овај пријем је заведен под редним бројем 80. Савез организација за физичку културу Војводине, Нови Сад предао је Архиву Војводине 1989. године (Записник о примопредаји VII 031.5-18/1989) архивску грађу Шаховског савеза Војводине у временском распону од 1950. до 1960. године у количини од 0,30 м .Овај пријем је у књизи улазног инвентара Архива Војводине заведен под редним бројем 273. Архивска грађа примљена је у несређеном стању.
Оквир и садржај:     Архивску грађу фонда Ф.258 чине: подаци о оснивању шаховских клубова и секција; извештаји са годишњих скупштина; тромесечни извештаји о раду Шаховског одбора Војводине; записници са пленума Шаховског одбора Србије; планови за одржавање и извештаји о одржаним турнирима за првенство Војводине; подаци о текућим проблемима из рада шаховских секција и др.
Допуне:     Допуне се не очекују.
Систем сређивања:     Фонд Ф.258 је сређен регистратурски по принципу провенијенције. Архивска грађа је устројена хронолошки по годинама и бројевима деловодног протокола.
Услови доступности:     Слободан приступ уз поштовање одредаба Закона о културним добрима РС, 1994.
Услови објављивања или умножавања:     Одлуком Архива.
Језик и писмо архивске грађе:     српски (ћирилица), српски (латиница)
Физичке особине и технички захтеви:     Архивска грађа је на папиру.
Информативна средства:     Сумарни инвентар
Историјска белешка
Архивски фондови и збирке у архивима и архивским одељењима у СФРЈ, САП Војводина, Сремски Карловци, 1977. 29-80.
Водич кроз архивске фондове. Архив Војводине I I I, Нови Сад, 1992.
Постојање и место чувања копија:     Нема копија.
Сродне јединице описа:     RS 002 F. 228 САВЕЗ ОРГАНИЗАЦИЈА ЗА ФИЗИЧКУ КУЛТУРУ ВОЈВОДИНЕ (ФОНД)
RS 002 F. 440 ОРГАНИЗАЦИОНИ КОМИТЕТ 29. ШАХОВСКЕ ОЛИМПИЈАДЕ (ФОНД)

 

Scroll to Top