RS 002 F. 259 ПОКРАЈИНСКИ ОДБОР СТОНОТЕНИСКОГ САВЕЗА СРБИЈЕ

Назив:     ПОКРАЈИНСКИ ОДБОР СТОНОТЕНИСКОГ САВЕЗА СРБИЈЕ
Сигнатура:     RS 002 F. 259
Ниво описа:     ФОНД
Седиште:     НОВИ САД
Распон грађе:     1956-1968
Датуми постојања творца:     1948- регистратура жива
Обим и носач записа јединице описа:     метара: 0,47, књига: 2, кутија: 4
Назив/Име ствараоца(лаца):     Стонотениски савез Војводине
Преузимање грађе:     Савез организација за физичку културу Војводине, Нови Сад обавестио је 26. новембра 1965. године (бр. Савеза I 1838/1965) Историјски архив Војводине (Архив Војводине) да је извршио преглед архивске грађе Савеза и свих покрајинских спортских одбора и савеза, издвоијо и класификовао сав регистратурски материјал и пописао га за предају Архиву Војводине. Међу пописаном архивском грађом за преузимање налазила се и грађа настала радом Стонотениског савеза Војводине, Нови Сад у временском распону од 1959. до 1962. године. Предпоставља се да је тада Архив Војводине први пут преузео Архивску грађу овог Савеза. Савез организација за физичку културу Војводине, Нови Сад предао је Архиву Војводине 1989. године (Записник о примопредаји VII 031.5-8/1989) архивску грађу насталу радом Стонотениског савеза Војводине, Нови Сад у временском распону од 1949. до 1968. године у количини од 0,20 м. Овај пријем је у књизи улазног инвентара Архива Војводине заведен под редним бројем 263.
Оквир и садржај:     Архивску грађу фонда Ф.259 чине: статути, пословници; одржавање годишњих скупштина; записници са седница; извештаји са састанака Извршног и Надзорног одбора; извештаји о раду; закључци; списак стонотениских организација на територији АПВ; оснивање среских стонотениских одбора; упутства и подаци о регистрацији стонотениских организација; календари такмичења, пропозиције за одржавање куп такмичења, молбе за право наступа на такмичењима, извештаји са омладинског екипног првенства, пропозиције за екипно, појединачно и међународно првенство, упутства за одржавање такмичења, резултати са такмичења, одржавање спортских недеља, формирање градских и среских лига, распоред утакмица војвођанске стонотениске лиге, одржавање екипних првенстава; прикупљање стонотениских података за спортске организације; одржавање тренерских курсева, молбе за дотације ради одржавање курсева; инструкторски испити; извештаји са службених путовања; наплата чланарине; набавка спортских реквизита; финансијски правилник савеза; образложења перспективног плана; финансијски план и др.
Допуне:     Допуне се очекују. На основу извештаја о извршеном прегледу архивисте за заштиту архивске грађе ван архива (II 031.3 – 41/3-12) у регистратури има за преузимање 1,10 м архивске грађе настале до 1981. године.
Систем сређивања:     Део фонда Ф.259 је сређен регистратурски по принципу провенијенције, односно хронолошки по годинама и бројевима деловодног протокола. Део архивске грађе устројен је по принципу слободне провенијенције, односно тематски. За овај део фонда формиране су серије (тематске групе). Формирано је 54 архивске јединице.
Услови доступности:     Слободан приступ уз поштовање одредаба Закона о културним добрима РС, 1994.
Услови објављивања или умножавања:     Одлуком Архива.
Језик и писмо архивске грађе:     српски (ћирилица), српски (латиница)
Физичке особине и технички захтеви:     Архивска грађа је на папиру.
Информативна средства:     Сумарни инвентар
Историјска белешка
Архивски фондови и збирке у архивима и архивским одељењима у СФРЈ, САП Војводина, Сремски Карловци, 1977. 29-80.
Водич кроз архивске фондове. Архив Војводине I I I, Нови Сад, 1992.
Постојање и место чувања копија:     Нема копија.
Сродне јединице описа:     RS 002 F. 228 САВЕЗ ОРГАНИЗАЦИЈА ЗА ФИЗИЧКУ КУЛТУРУ ВОЈВОДИНЕ (ФОНД)

 

Scroll to Top