RS 002 F. 257 ОДБОЈКАШКИ САВЕЗ ВОЈВОДИНЕ

Назив:     ОДБОЈКАШКИ САВЕЗ ВОЈВОДИНЕ
Сигнатура:     RS 002 F. 257
Ниво описа:     ФОНД
Седиште:     НОВИ САД
Распон грађе:     1950-1974
Датуми постојања творца:     1949- регистратура жива
Обим и носач записа јединице описа:     метара: 1,06, књига: 4, кутија: 9
Назив/Име ствараоца(лаца):     Одбојкашки савез Војводине
Преузимање грађе:     Савез организација за физичку културу Војводине, Нови Сад обавестио је 26. новембра 1965. године (бр. Савеза I 1838/1965) Историјски архив Војводине (Архив Војводине) да је извршио преглед архивске грађе Савеза и свих покрајинских спортских одбора и савеза, издвоијо, класификовао сав регистратурски материјал и пописао га за предају Архиву Војводине. Међу пописаном архивском грађом за преузимање налазила се и грађа настала радом Одбојкашког савеза Војводине, Нови Сад у временском распону од 1951. до 1962. године. Предпоставља се да је тада Архив Војводине први пут преузео архивску грађу овог Савеза. Савез организација за физичку културу Војводине, Нови Сад предао је Архиву Војводине 1989. године (Записник о примопредаји VII 031.5-7/1989) архивску грађу насталу радом Одбојкашког савеза Војводине, Нови Сад у временском распону од 1949. до 1962. године у количини од 0,30 м. Овај пријем је у књизи улазног инвентара Архива Војводине заведен под редним бројем 262.
Оквир и садржај:     Архивску грађу фонда Ф.257 чине: статути, правилници; план и програм рада, извештаји о раду; записници са скупштина Одбојкашког одбора Војводине, Одбојкашког савеза Југославије, материјали са пленума и скупштина; организациона питања; пропозиције; календари; такмичарске комисије; материјали одбојкашких одбора, збора судија; службени билтени такмичарске комисије, месечни билтени; бројчани прегледи одбојкашких одбора и др.
Допуне:     Допуне се не очекују.
Систем сређивања:     Део фонда Ф.257 је сређен регистратурски по принципу провенијенције, односно хронолошки по годинама и бројевима деловодног протокола. Део архивске грађе устројен је по принципу слободне провенијенције, односно тематски. За овај део фонда формиране су серије (тематске групе). Формирано је 48 архивских јединица.
Услови доступности:     Слободан приступ уз поштовање Закона о културним добрима РС, 1994.
Услови објављивања или умножавања:     Одлуком Архива.
Језик и писмо архивске грађе:     српски (ћирилица), српски (латиница)
Физичке особине и технички захтеви:     Архивска грађа је на папиру.
Информативна средства:     Сумарни инвентар
Аналитички инвентар
Историјска белешка
Архивски фондови и збирке у архивима и архивским одељењима у СФРЈ, САП Војводина, Сремски Карловци, 1977. 29-80.
Водич кроз архивске фондове. Архив Војводине I I I, Нови Сад, 1992.
Постојање и место чувања копија:     Нема копија.
Сродне јединице описа:     RS 002 F. 228 САВЕЗ ОРГАНИЗАЦИЈА ЗА ФИЗИЧКУ КУЛТУРУ ВОЈВОДИНЕ (ФОНД)

 

Scroll to Top