RS 002 F. 260 СТРЕЉАЧКИ САВЕЗ ВОЈВОДИНЕ

Назив:     СТРЕЉАЧКИ САВЕЗ ВОЈВОДИНЕ
Сигнатура:     RS 002 F. 260
Ниво описа:     ФОНД
Седиште:     НОВИ САД
Распон грађе:     1948-1976
Датуми постојања творца:     1948- регистратура жива
Обим и носач записа јединице описа:     метара: 1,40, књига: 5, кутија: 12
Назив/Име ствараоца(лаца):     Стрељачки савез Војводине
Преузимање грађе:     Савез организација за физичку културу Војводине, Нови Сад обавестио је 26. новембра 1965. године (бр. Савеза I 1838/1965) Историјски архив Војводине (Архив Војводине) да је извршио преглед архивске грађе Савеза и свих покрајинских спортских одбора и савеза, издвоијо , класификовао сав регистратурски материјал и пописао га за предају Архиву Војводине. Међу пописаном архивском грађом за преузимање налазила се и грађа настала радом Стрељачког савеза Војводине, Нови Сад у временском распону од 1948. до 1962. године. Предпоставља се да је тада Архив Војводине први пут преузео архивску грађу Стрељачког савеза Војводине. Савез организација за физичку културу Војводине, Нови Сад предао је Архиву Војводине 1989. године (Записник о примопредаји VII 031.5-16/1989 ), архивску грађу насталу радом Стрељачког савеза Војводине, Нови Сад у временском распону од 1949. до 1976. године у количини од 0,50 м. Овај пријем је у књизи улазног инвентара Архива Војводине заведен под редним бројем 271.
Оквир и садржај:     Архивску грађу фонда Ф.260 чине: нормативна акта, записници са скупштина, седнице Управног одбора и пленума Покрајинског одбора за Војводину, реферати и извештаји Покрајинског одбора, стенографске белешке са годишњих скупштина пленарних састанака и извештаји о раду, планови рада Покрајинског одбора; преписка са месним стрељачким дружинама и одборима, статистички извештаји стрељачких дружина (појединачни и збирни), досијеи стрељачких дружина са подручја Војводине; такмичења, календари, програми такмичења; курсеви стрељаштва; извештаји са терена; билтени, предлози буџета, буџети, новчана документација; персоналије; књиге евиденције и др.
Допуне:     Допуне се очекују. На основу извештаја о извршеном прегледу архивисте за заштиту архивске грађе ван архива (II 031.3 – 129/3-12) у регистратури има за преузимање 0,70 м архивске грађе.
Систем сређивања:     Фонд Ф.260 је сређен регистратурски по принципу провенијенције, односно хронолошки по годинама и бројевима деловодног протокола. Један део архивске грађе устројен је по принципу слободне провенијенције, односно тематски. За овај део фонда формиране су серије (тематске групе). Формирано је 99 архивских јединица.
Услови доступности:     Слободан приступ уз поштовање одредаба Закона о културним добрима РС,1994.
Услови објављивања или умножавања:     Одлуком Архива.
Језик и писмо архивске грађе:     српски (ћирилица), српски (латиница)
Физичке особине и технички захтеви:     Архивска грађа је на папиру.
Информативна средства:     Сумарни инвентар
Историјска белешка
Архивски фондови и збирке у архивима и архивским одељењима у СФРЈ, САП Војводина, Сремски Карловци, 1977. 29-80.
Водич кроз архивске фондове. Архив Војводине I I I, Нови Сад, 1992.
Постојање и место чувања копија:     Нема копија.
Сродне јединице описа:     RS 002 F. 228 САВЕЗ ОРГАНИЗАЦИЈА ЗА ФИЗИЧКУ КУЛТУРУ ВОЈВОДИНЕ (ФОНД)
Scroll to Top