RS 002 F. 26 ЗЕМАЉСКА УПРАВА СРПСКО-БАНАТСКИХ ПОМОЋНИХ УРЕДА

Назив:     ЗЕМАЉСКА УПРАВА СРПСКО-БАНАТСКИХ ПОМОЋНИХ УРЕДА
Сигнатура:     RS 002 F. 26
Ниво описа:     ФОНД
Седиште:     ТЕМИШВАР
Распон грађе:     1850-1861
Датуми постојања творца:     1850-1861
Обим и носач записа јединице описа:     метара: 2.2, књига: 2, кутија: 17
Назив/Име ствараоца(лаца):     ЗЕМАЉСКА УПРАВА СРПСКО-БАНАТСКИХ ПОМОЋНИХ УРЕДА
Историјат творца:     Управа српско-банатских помоћних уреда основана је 1850, а престала је са радом 1861. године.У њен делокруг пословања спадали су административни предмети шефа помоћних уреда Земаљске управе. Пословање ствараоца фонда обухватало је приказе финнансијског пословања Земаљске владе, исплате болничких трошкова и канцеларијског материјала, дистрибуцију разних штампаних образаца, склапање уговора са помоћним канцеларијским особљем, постављање чиновника у законодавним, управним и судским органима, полагање чиновничких заклетви, разне лицитације итд.
Историјат фонда/збирке:     Фонд сачињава архивска грађа преузета реституцијом од архива из Мађарске 1960. године. Према попису реституисаног садржаја („Забелешка о састанку одржаном у Државном секретеријату за иностране послове (Служба за правне послове и међународне уговоре) на дан 15. јула 1960. године ради расподеле архивског материјала примљеног од НР Мађарске на основу Споразума од 3. јуна 1958. године, Државни секретеријат за иностране послoве и међународне уговоре”, пов. бр. 92232/2. Београд, 23. јули 1960. године) ова архивска грађа заведена је као „Архив Намесништва Српске Војводине и Тамишког Баната 1849-1861”. Збирни инвентар за реституисане фондове Српског Војводства („Српска Војводина и Тамишки Банат (Попис материјала примљеног из Мађарске)”, стр. [44]) показује да је архивска грађа која се односи на Земаљску управу српско-банатскх помоћних уреда имала 17 инвенатрних јединица, које су означене бројевима: 60, 83, 257-271.
Архивска грађе је у регистру Архива Војводине даље заведена као „Земаљска управа српско-банатских помоћних уреда (Serbisch-Banater Hilfsämter-Direktion) – Темишвар (1850-1861), 1850-1861”, а према сумарном инвентару састављеном 1989. године има 19 инвентарних јединица.
Преузимање грађе:     Архивска грађа која сачињава овај фонд преузета је реституцијом од архива из Мађарске 1960. године, а на основу мировног уговора из 1947. године и Споразума из 1958. године (Фердо Хауптман, „Југословенско-мађарски архивски преговори и њихови резултати”, у: „Гласник архивâ БиХ”, 1, Сарајево, 1961, стр. стр. 29-30, 47-50). Према попису реституисаног садржаја ова архивска грађа заведена је као Архив Намесништва Српске Војводине и Тамишког Баната 1849-1861, а збирни инвентар за реституисане фондове Српског Војводства („Српска Војводина и Тамишки Банат (Попис материјала примљеног из Мађарске)”, стр. [46]) показује да је тадашњем Државном архиву АПВ у Сремским Карловцима предата 17. јула 1960. године.
Оквир и садржај:     Подаци о раду помоћних уреда Српског Војводства и Тамишког Баната, успостављању окружних и среских политичких и судских тела. У фонду су садржани разни рачуни, уговори, заклетве, обрасци, концепти и сл.
Допуне:     Не очекују се накнадне допуне.
Систем сређивања:     Фонд захтева ревизију и детаљно сређивање по изворним сигнатурама и серијама докумената.
Услови доступности:     Слободан приступ уз поштовање законских одредби.
Услови објављивања или умножавања:     Одлуком Архива.
Језик и писмо архивске грађе:     немачки (готица)
Физичке особине и технички захтеви:     Архивска грађа је на папиру и добро је сачувана, осим неколицине предмета за лечење.
Информативна средства:     Сумарни инвентар
Архивски фондови и збирке у архивима и архивским одељењима у СФРЈ, САП Војводина, Сремски Карловци, 1977. 29-80.
Водич кроз архивске фондове. Архив Војводине I, Сремски Карловци, 1977.
Постојање и место чувања оригинала:     Оригинали се чувају у Архиву Војводине.
Постојање и место чувања копија:     Копије не постоје.
Сродне јединице описа:     RS 002 F. 23 ЗЕМАЉСКА УПРАВА ЗА СРПСКО ВОЈВОДСТВО И ТАМИШКИ БАНАТ (ФОНД)
RS 002 F. 22 ЗЕМАЉСКА ШКОЛСКА УПРАВА ЗА СРПСКО ВОЈВОДСТВО И ТАМИШКИ БАНАТ (ФОНД)
RS 002 F. 24 ЗЕМАЉСКА ГРАЂЕВИНСКА УПРАВА ЗА СРПСКO ВОЈВОДСТВО И ТАМИШКИ БАНАТ (ФОНД)

 

Scroll to Top