RS 002 F. 261 ПОВЕРЕНИШТВО ЗА ПРОИЗВОДЊУ ГРАЂЕВИНСКОГ МАТЕРИЈАЛА ГЛАВНОГ ИЗВРШНОГ ОДБОРА НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

Назив:     ПОВЕРЕНИШТВО ЗА ПРОИЗВОДЊУ ГРАЂЕВИНСКОГ МАТЕРИЈАЛА ГЛАВНОГ ИЗВРШНОГ ОДБОРА НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ
Сигнатура:     RS 002 F. 261
Ниво описа:     ФОНД
Седиште:     НОВИ САД
Распон грађе:     1947-1952
Датуми постојања творца:     1947-1950
Обим и носач записа јединице описа:     метара: 1,13, књига: 11, кутија: 6
Назив/Име ствараоца(лаца):     Повереништво за производњу грађевинског материјала Главног извршног одбора Народне скупштине Аутономне Покрајине Војводине
Преузимање грађе:     Регистратурски материјал настао радом Повереништва за производњу грађевинског материјала примљен је у Архив 1964. године од Писарнице Извршног већа НС АПВ, заједно са регистратурским материјалом Повереништва за комуналне послове из којег је издвојен, број записника о примопредаји 01-169/1 од 27.05.1964, у књизи улазног инвентара Архива Војводине овај пријем је заведен под редним бројем 92.
Оквир и садржај:     Евиденција аката: годишњи извештаји и планови производње, подаци о производњи и испоруци црепа и цигле, извештаји инспектора рада о хигијенско-техничким условима на цигланама, додела земље цигланама на подручју Војводине преко Одељења за аграрну реформу и колонизацију, извештаји појединих циглана о тешкоћама које прате производњу и др.
Допуне:     Не очекују се допуне.
Систем сређивања:     Преписка је сређена по годинама и бројевима деловодног протокола, а од предмета без сигнатура формиране су архивске јединице.
Услови доступности:     Слободан приступ уз поштовање одредаба Закона о културним добрима РС, 1994.
Услови објављивања или умножавања:     Одлука Архива.
Језик и писмо архивске грађе:     српски (ћирилица), српски (латиница)
Физичке особине и технички захтеви:     Архивска грађа је на папиру.
Информативна средства:     Сумарни инвентар
Историјска белешка
Аналитички инвентар
Водич кроз архивске фондове. Архив Војводине I I I, Нови Сад, 1992.
Архивски фондови и збирке у архивима и архивским одељењима у СФРЈ, САП Војводина, Сремски Карловци, 1977. 29-80.
Постојање и место чувања копија:     Нема копија.
Сродне јединице описа:     RS 002 F. 195 ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ИНДУСТРИЈУ И ЗАНАТСТВО ИЗВРШНОГ ВЕЋА НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ (ФОНД)
RS 002 F. 230 ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА УРБАНИЗАМ И КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ (ФОНД)

 

Scroll to Top