RS 002 F. 262 ПОВЕРЕНИШТВО ЗА ТУРИЗАМ И УГОСТИТЕЉСТВО ГЛАВНОГ ИЗВРШНОГ ОДБОРА НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

Назив:     ПОВЕРЕНИШТВО ЗА ТУРИЗАМ И УГОСТИТЕЉСТВО ГЛАВНОГ ИЗВРШНОГ ОДБОРА НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ
Сигнатура:     RS 002 F. 262
Ниво описа:     ФОНД
Седиште:     НОВИ САД
Распон грађе:     1949-1951
Датуми постојања творца:     1949-1951
Обим и носач записа јединице описа:     метара: 1,53, књига: 2, кутија: 12
Назив/Име ствараоца(лаца):     Повереништво за туризам и угоститељство Гlлавног извршног одбора Народне скупштине Аутономне Покрајине Војводине
Преузимање грађе:     Регистратурски материјал и архивска грађа фонда преузети су 1964. године од Писарнице Извршног већа НС АПВ, заједно са регистратурским материјалом низа других покрајинских органа и установа насталим у периоду 1945-1962. године, број примопредајног записника 01-169/1 од 27.05.1964. У књизи улазног инвентара Архива Војводине, овај пријем је заведен под редним бројем 92.
Оквир и садржај:     Архивску грађу чине: Евиденција аката, списи са подацима о угоститељској мрежи, изградњи угоститељских објеката и проблему обезбеђења погодних просторија за угоститељске радње, о набавци пића и хране, калкулацијама цена, о друштвеним обавезама, о ресторанима друштвене исхране, о проблемима неовлашћеног држања угоститељских радњи од стране земљорадничких задруга, других установа и организација, о мерама за унапређење туризма, о стручном образовању кадрова, о положају и заштити на раду помоћника и ученика, персоналије и др.
Допуне:     Не очекују се допуне.
Систем сређивања:     Преписка фонда је сређена по бројевима деловодног протокола, део грађе по тематским групама и серијама докумената. За део фонда израђен је аналитички инвентар.
Услови доступности:     Слободан приступ уз поштовање одредаба Закона о културним добрима РС, 1994.
Услови објављивања или умножавања:     Одлука архива.
Језик и писмо архивске грађе:     српски (ћирилица), српски (латиница)
Физичке особине и технички захтеви:     Архивска грађа је на папиру.
Информативна средства:     Сумарни инвентар
Историјска белешка
Аналитички инвентар
Водич кроз архивске фондове. Архив Војводине I I I, Нови Сад, 1992.
Архивски фондови и збирке у архивима и архивским одељењима у СФРЈ, САП Војводина, Сремски Карловци, 1977. 29-80.
Постојање и место чувања копија:     Нема копија.
Сродне јединице описа:     RS 002 F. 186 ПОВЕРЕНИШТВО ЗА ТРГОВИНУ И СНАБДЕВАЊЕ ГЛАВНОГ ИЗВРШНОГ ОДБОРА НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ (ФОНД)
RS 002 F. 348 САВЕТ ЗА ПРОМЕТ РОБОМ ГЛАВНОГ ИЗВРШНОГ ОДБОРА НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ (ФОНД)

 

Scroll to Top