RS 002 F. 263 ПОКРАЈИНСКО ГРАЂЕВИНСКО ПРЕДУЗЕЋЕ “НОВО ДЕЛО”

Назив:     ПОКРАЈИНСКО ГРАЂЕВИНСКО ПРЕДУЗЕЋЕ “НОВО ДЕЛО”
Сигнатура:     RS 002 F. 263
Ниво описа:     ФОНД
Седиште:     НОВИ САД
Распон грађе:     1946-1956
Датуми постојања творца:     1949-1952
Обим и носач записа јединице описа:     метара: 13,6, књига: 22, кутија: 107
Назив/Име ствараоца(лаца):     Покрајинско грађевинско предузеће “Ново дело”
Преузимање грађе:     Регистратурски материјал и архивска грађа настала радом творца овог фонда је примљена приликом примопредаје грађе Писарнице Извршнног већа АПВ, у периоду фебруар-април 1964. године, заједно са регистратурским материјалом покрајинских органа управе. Пријем је заведен под бројем 92 у Улазном инвентару Архива Војводине (Записник бр. 01-169/1-64 од 27.05.1964. године).
Оквир и садржај:     Грађу овог фонда чине решења о оснивању и ликвидацији предузећа, документа о организацији, техничка документација (планови, пројекти, технички елаборати, сиутације) документа о колаудацији, као и документа опште администрације, финансијска, правна и персонална документација и сл.
У архивској грађи овог фонда налази се и архивска грађа настала радом правних претходника овог предузећа (Покрајинско грађевинско предузеће Нови Сад и “Изградња” покрајинско грађевинско предузеће – Нови Сад). То је учињено зато што је “Ново дело” при оснивању преузело сва њихова права и обавезе, као и постављене, а неизвршене задатке.
Допуне:     Не очекују се допуне.
Систем сређивања:     Сређивање фонда је извршено у складу са организационом шемом творца архивског фонда. Грађа је сређена према организационим јединицама предузећа, а у оквиру њих тематски. Унутар тематских група је поштован хронолошки критеријум.
Услови доступности:     Слободан приступ уз поштовање одредаба Закона о културним добрима РС, 1994.
Услови објављивања или умножавања:     Одлука Архива.
Језик и писмо архивске грађе:     српски (ћирилица), српски (латиница)
Физичке особине и технички захтеви:     Архивска грађа је на папиру.
Информативна средства:     Историјска белешка
Сумарни инвентар
Именски регистар
Водич кроз архивске фондове. Архив Војводине I I, Нови Сад, 1991.
Постојање и место чувања копија:     Нема копија.
Сродне јединице описа:     RS 002 F. 217 ПОКРАЈИНСКО ГРАЂЕВИНСКО ПРЕДУЗЕЋЕ (ФОНД)
RS 002 F. 220 “РАДНИК” – ПОКРАЈИНСКО ГРАЂЕВИНСКО ПРЕДУЗЕЋЕ (ФОНД)
RS 002 F. 231 ПОКРАЈИНСКО ГРАЂЕВИНСКО ПРЕДУЗЕЋЕ “ЗИДАР” (ФОНД)
RS 002 F. 240 ПОКРАЈИНСКО ГРАЂЕВИНСКО ПРЕДУЗЕЋЕ “ИЗГРАДЊА” (ФОНД)
RS 002 F. 420 ГЛАВНА ДИРЕКЦИЈА ГРАЂЕВИНЦКИХ ПРЕДУЗЕЋА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ (ФОНД)
RS 002 F. 187 ПОВЕРЕНИШТВО ЗА ГРАЂЕВИНЕ ГЛАВНОГ ИЗВРШНОГ ОДБОРА НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ (ФОНД)

 

Scroll to Top